Samordningsteam FNS

Samordningsteam FNS (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) är en insats där myndigheterna samordnar sitt stöd för personer att komma närmare arbete/egen försörjning. Insatsen drivs och stöds aktivt av medlemmarna i Samordningsförbundet och delfinansieras av Samordningsförbundet.

Kontaktuppgifter

Annelie Sörengård, verksamhetsledare
0223-441 70 eller 070-683 08 45
anneli.sorengard@fagersta.se
Adress: von Rosens väg 1, 737 80 Fagersta

För handläggare

Om du vill initiera en deltagare till samordningsteamet – kontakta teamet via telefon eller e-post.

Mer om insatsen

Personer som drabbas av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet eller studier. Kombinationer av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser förbättrar oddsen för en lyckosam rehabilitering. Syftet med samordningsteamet är att erbjuda samlat, lösningsinriktat och individanpassat rehabiliteringsstöd så att deltagaren ska återfå eller förbättra sina möjligheter till egen försörjning.

I teamet arbetar socialkonsulent från kommunen, kurator från Psykiatrin Region Västmanland samt arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen.

Den grupp som insatsen riktar sig mot är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering.

För att komma med i insatsen ska det finnas en bedömning hos remitterande myndighet att det finns ett behov av samordnad rehabilitering.

Personer med pågående missbruk, kända hotfulla personer, förestående frihetsberövande samt personer som är så allvarligt sjuka att de inte bedöms ha resurser att klara ett deltagande kan inte delta i insatsen.
Det ska också finnas en bedömning att personen är motiverad för en första kontakt med insatsen och kan klara aktiviteter, inledningsvis, i låg takt. Insatsen är öppen för alla medlemmar i samordningsförbundet.

Styrgrupp för insatsen

Annelie Sörengård, Fagersta kommun/verksamhetsledare
Henrik Nyström, Fagersta kommun
Cecilia Berg, Fagersta kommun
Xhemajl Haradinaj, Skinnskattebergs kommun
Helen Rosenson, Norbergs kommun
Pierre Lindwall, Norbergs kommun
Sonja Jernberg, Försäkringskassan
Britt-Mari Enholm Gahnström , Arbetsförmedlingen
Sandra Åhman, Region Västmanland
Ann Rilegård, Samordningsförbundet Västmanland (adjungerad)