Samordningsteam

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och 7 av länets kommuner driver gemensamt 5 Samordningsteam i länet där de samordnar sitt stöd för personer att komma närmare arbete/egen försörjning.

Samverkan i Samordningsteamen sker via myndigheternas partnerskap i Samordningsförbundet (finansiellt och processinriktat).