Mötesplatser och utbildningar

Samordningsförbundet arrangerar och finansierar gemensamma mötesplatser för samverkan. Det sker i form av konferenser, workshops och utbildningar för chefer, anställda och förtroendevalda hos förbundets medlemmar. Syftet är att utveckla samverkan och samarbete inom rehabiliteringsområdet genom att skapa nyfikenhet, kunskap och förståelse för varandras uppdrag och arbetssätt. Syftet är också nätverksbygge samt utforska hjälpsamma idéer om samverkan.

Myndighetsgemensamma utbildningar är en viktig komponent i strategin för att främja samarbete och samverkan mellan myndigheterna. Ytterst ska det skapa bättre förutsättningar till rehabilitering för personer där myndigheterna behöver samordna sina insatser.

En särskild satsning i regionen görs med lösningsfokuserat arbetssätt. Andra åtgärder som är aktuella är arrangemang av föreläsningar, temadagar och ledarutbildningar.

För att ta del av aktuella mötesplatser och utbildningar – läs mer under 
På gång