SIP

Vad är SIP?

SIP är en förkortning för samordnad individuell planering och är en
lagstadgad skyldighet sedan 2010 i HSL (3 f§) och SoL (2 kap. 7 §). Lagen innebär att kommun och region ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av samordning av insatser från båda huvudmännen.

Läs mer om SIP:
SIP – Samordnad individuell plan – Region Västmanland

SIP-utveckling för unga med allvarlig psykisk ohälsa i Västra Mälardalen

Kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatriska mottagningen i Västra Mälardalen såg behovet att förstärka och kvalitetssäkra samordnade planeringar. Sedan januari 2022 görs en insats med stöd av Samordningsförbundet Västra Mälardalen där Arboga kommun är projektägare.

Syfte och mål med satsningen

Projektets målgrupp är komplexa ärenden inom målgruppen 16–29 år där det finns behov av samordnad individuell planering (SIP) för insatser från både Kommun och Region. Detta är vid allvarlig psykisk ohälsa, missbruk och en svår social situation.

Projektet ska, för projektets målgrupp, förbättra arbetet med SIP i Västra
Mälardalen. SIP-utvecklaren ska vägleda, operativt stödja och coacha
medarbetare inom projektets verksamheter.

SIP-processen är vid avslut av projektet implementerad i projektets kommunala verksamheter, hos Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatriska mottagningen med en struktur som fortlever och utvecklas över tid. Efter projekttidens slut ska huvudmännens verksamheter kunna genomföra SIP-arbetet på egen hand även i de mer komplexa fallen.

Dokumenterade workshop

Kontakt

Beatrice Lyckholm
beatrice.lyckholm@fagersta.se


Beskrivning av SIP-processen

Beatrice Lyckholm, Västra Mälardalens SIP-utvecklare har spelat in de åtta filmerna nedan för att beskriva SIP-processen.

Film 1 – SIP-utvecklare Västra Mälardalen

Film 2 – Vad är SIP?

Film 3 – Behov av SIP

Film 4 – Samtycke till SIP

Film 5 – Förberedelser SIP

Film 6 – SIP-mötet

Film 7 – Pågående SIP-insatser samt uppföljning

Film 8 – SIP-processens avslut


Information om Cookies:
För YouTube-filmerna ovan är YouTubes avancerade integritetsläge aktiverat vilket innebär att YouTube sparar information om besökaren först när besökaren tittar på filmerna.