Kansli

Samordningsförbundet har ett kansli med en förbundschef och två utvecklingsledare vilka planerar och stödjer verksamheten, utarbetar förslag till styrelsebeslut samt verkställer de beslut som förbundsstyrelsen fattar. Kansliet fungerar också som processtöd till förbundets medlemmar när det gäller rehabiliteringssamverkan.

Ann Rilegård, förbundschef
Beatrice Lyckholm, utvecklingsledare
Anette Häggqvist, utvecklingsledare

Förbundschefens ansvar och uppgifter regleras i en befattningsbeskrivning som du kan ta del av här:
Förbundschefens uppdrag och ansvar

För kontaktinformation se: Kontakt