Om oss

Samordningsförbundet Västmanland ska främja arbetslivsinriktad rehabiliteringssamverkan mellan kommunerna i länet, Region Västmanland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Samverkan avser personer i åldern 16-67 år.

Förbundet startade 2024 och är en sammanslagning av tre lokala Samordningsförbund i länet – Samordningsförbundet Västra Mälardalen, Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands Samordningsförbund.

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som av olika skäl står utanför arbetslivet. Det är sådan samverkan som sker i Samordningsförbund.