Utvecklingsrådet

Utvecklingsrådet är Samordningsförbundets beredningsgrupp där chefer från parterna finns representerade. Från Försäkringskassan deltar samverkansansvarig tjänsteperson.

Det är en strategiskt rådgivande grupp som arbetar med frågor såsom

 • Att initiera kartläggningar och analyser av samverkansbehov i länet
 • Att vara ett stöd vid beredning av större ansökningar till förbundet.
 • Att utveckla förutsättningar för att främja samverkan mellan myndigheterna

Rådet finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen.

Utvecklingsrådets medlemmar

 • Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen
 • Linda Salenmo, Arboga kommun
 • Henrik Nyström, Fagersta kommun
 • Rolf Urby, Försäkringskassan
 • Arman Elezovic, Hallstahammars kommun
 • Ingmarie Jüring, Kungsörs kommun
 • Anna Bernanker, Köpings kommun
 • Helen Rosenson, Norbergs kommun
 • Joakim Stål, Sala kommun
 • Marie Segersvärd, Skinnskattebergs kommun
 • Bengt Eriksson, Surahammars kommun
 • Patrik Kalander, Region Västmanland, psykiatrin
 • Madeleine Åkerlind, Region Västmanland, Försäkringsmedic. enheten
 • Linda Anderfjäll, Region Västmanland, Habiliteringscentrum
 • Åsa Klintberg, Västerås Stad

Minnesanteckningar Utvecklingsrådet