Samverkanstöd

Samordningsförbundet Västmanlands ska stödja insatser som främjar samverkan inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet. Det är samverkan mellan kommunerna i länet, Region Västmanland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Förbundet kan främja samverkan dels genom finansiellt stöd till insatser men också genom processtöd via förbundets kansli.

Sök finansiering