Teamsamverkan i Västra Mälardalen

Insatsen Teamsamverkan i Västra Mälardalen är en helt ny insats som ska stödja sjukskrivna personer (18–65 år) som inte har en sjukpenninggrundande inkomst och därför är hänvisade till det sociala skyddsnätet i form av försörjningsstöd. De personer som inte har ett arbete att gå till hamnar lätt i utanförskap och dessa personer vill vi stödja till god hälsa och förvärvsarbete och därigenom minska klyftorna i samhället. Syftet med insatsen är att täppa till myndigheternas mellanrum och förhindra att dessa personer hamnar mellan stolarna.

Under 2024 ska insatsen utarbeta modeller för samverkan mellan olika viktiga aktörer och lägga grunden till en utökad teamsamordning för målgruppen i Köpings kommun. När teamet bemannats och samverkan och arbetssätt är satta är avsikten att från 2025 utöka upptagningsområdet att också omfatta personer boende i Arboga och Kungsörs kommuner.

Mer information om insatsen kommer inom kort.

Kontaktuppgifter

Hanna Norlin, projektledare
hanna.norlin@koping.se