Snacka går ju – skapa meningsfulla coachande samtal med ungdomar går också! 5 november 2020

Detta zoom-möte var ett samarrangemang mellan samordningsförbunden i Västmanlands län vars syfte är att:

 • Stödja utvecklingen för det stora intresse av lösningsfokus som finns i hela länet.
 • Skapa möjligheter för människor att mötas och samverka från olika organisationer inom och runt samordningsförbunden!

Finansiärer och huvudorganisatörer:
Ann-Kristin Ekman, Ann Rilegård och Linda Anderfjäll, Samordningsförbunden i Västmanlands län.

Medorganisatör:
Sussan Öster, Vital GoodSolution.


Inledning

Sussan, Linda, Ann och Ann-Kristin - 2020-11-05
Nätverksträff i Zoom med Sussan Öster (dagens facilitator), Linda Anderfjäll, Ann Rilegård och Ann-Kristin Ekman.

Detta var samordningsförbundens första nätverksträff via Zoom och vi var drygt 50 personer som deltog denna fantastiska förmiddag.

Vi fick ta del av flera föreläsningar/workshops med konkreta exempel från olika verksamheter där meningsfulla möten och samtal med ungdomar pågår, exempelvis inom socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, fritidsverksamhet, hälso- och sjukvård, HVB-hem, arbetsmarknads-, rehabiliterings- och utvecklingsprojekt i samverkan.

Sussan Öster var dagens facilitator som, på ett strålande sätt, ledde hos genom förmiddagen. Fem punkter stod på programmet och nedan följer ett axplock av det vi fick vara med om.


1. Unga Val – lösningsfokuserad coachning för ungdomar

Anna Thalén, Arbetskonsulent samordnade insatser, Jobbcentrum/ Samordningsteam, Malin Westerdahl Hansson, Studiekonsulent, Kommunala aktivitetsansvaret, Malin Wahlbom Arbetskonsulent, Jobbcentrum. Samtliga från Hallstahammars kommun.

 • Varför en god samverkan mellan kommunens aktörer är viktig för att minska risken att ungdomar faller mellan stolarna.
 • Hur man utifrån det lösningsfokuserade materialet Unga Val kan coacha ungdomar att göra aktiva hälsofrämjande val.
 • Vi bjuder på verktyg, goda exempel från våra egna erfarenheter och önskat läge kring fortsatt samverkan.

Walking Scale (cirka 6 minuter)

I Lösningsfokus är det vanligt att arbete med skalor. I materialet Unga Val finns en övning som heter Walking Scale. Som en del i denna presentation fick vi testa en för deltagarna anpassad version av övningen.

Zoom-presentation 1, Walking scale, Unga val - 2020-11-05
Malin Wahlboms inledning ”Tänk på vad du har för mål i relation till ditt arbete med ungdomar och vad du tänker att du kanske vill utveckla… samt avslutande ord: Vad är det allra första du kommer att göra för att hjälpa dig själv att ta ett steg upp på skalan de närmaste dagarna.

Ta gärna del av hela övningen via filmen nedan.

Zoom-presentation 1, Unga val - 2020-11-05
Ungdomarnas tankar efter deltagande i Unga Val: ”Jag är med hoppfull nu.” Gruppledarna är stöttande och har peppat mig till att komma hit.” ”Skillnaden från när vi började är att jag är bättre på att prata med folk.” ”Jag trodde det här skulle vara lika tråkigt som alla andra grupper på myndigheterna. Men det här är kul!” ”Gruppledarna har lyssnat, respekterat och gett information.”
”Jag vet lite mer om vart jag är på väg.”

Avslutningsvis berättade Malin Westerdahl Hansson att hon och Malin Wahlbom har blivit projektledare för ESF-projektet ”Vägar framåt”. Det hoppas vi på att få höra mer om lite längre fram.

Fördjupning relaterad till presentationen


2. Att bedriva ett levande projekt under en pandemi –
Att skapa meningsfulla coachande samtal med ungdomar i en pandemi går också

Viktoria Johansson och Nima Bigdely, #KlarFramtid Köpings kommun

Viktoria och Nima

Projektet #Klarframtid startade januari 2020, och lagom när allt skulle igång så drog en pandemi in över världen. Viktoria Johansson och Nima Bigdely berättade om hur det är att driva ett fungerande projekt under en pandemi. Hur kan man bemöta unga vuxna som är rädda? Kan en pandemi rentav göra det lättare att jobba utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt?

Detta var några saker som vi fick ta del av. Läs gärna mer i:

Fördjupning relaterad till presentationen


3. Lösningsfokus i praktiken – En interaktiv workshop

Rasmus Nyberg, Kurator inom specialistpsykiatrin, vuxenpsykiatriska mottagningen öster, Region Västmanland

 • Kanske är du en ny eller erfaren användare av lösningsfokuserat arbetssätt?
 • Kanske vill du ha lite mer praktisk erfarenhet och djupare förståelse för hur lösningsfokus kan användas?
 • Med stöttning av dina meddeltagare får du chansen att genom interaktivt rollspel testa på och öva lösningsfokus.
Zoom-presentation 3, Rasmus, dialogorienteringskvadranten - 2020-11-05
Rasmus inledde med att beskriva Dialogorienteringskvadranten och hur man kan ha hjälp av den i lösningsfokuserade samtal.

Workshop – Dialogorienteringskvadranten

Nu var det dags för deltagarna att testa att dialogorienteringskvadranten för samtal.

Rasmus inledde övningen med följande fallbeskrivning:

Zoom-presentation 3, Rasmus - 2020-11-05 - Erik vill ha din hjälp!
Fallbeskrivning – Erik vill ha din hjälp!

Efter ovanstående session delades deltagarna in i fyra grupper (breakout-rooms) för att tillsammans välja ut två frågor, utifrån Dialogorienteringskvadranten, som de ville ställa till ”Erik”. Dialogen mellan deltagarna och Erik framgår i filmen nedan.

Tyvärr så hackar filmen lite och ljudet försvinner mellan 12:35-13:21, vi ber om överseende med detta.

Fördjupning relaterad till presentationen

Poll från dagen - 2021-11-05

4. Det blir inte alltid som man har tänkt sig…
eller Jag är inte riktigt så väldigt perfekt jag heller

Margareta Strömberg Arbetar i SPIRA på Arbetsmarknadsenheten, Västerås stad

 • I Lösningsfokus brukar vi fokusera på vad vi gör när det fungerar som bäst. Men… när det inte fungerar då?
 • När blir det svårt?
 • Vilka gropar kan vi falla i?

Det var några saker som Margareta så fint förmedlade till oss idag.

Zoom-presentation 4, Margareta - 2020-11-05
Tänkvärda ord från Margareta: ”Det är inte farten utan det är riktningen som tar oss dit vi ska” och ”att vi har fokus på rätt saker”.

Deltagarna fick bl.a. göra en övning tillsammans, vilken finns beskriven i Margaretas presentation:


5. Att bygga lösningar i samtal –
reflektioner från fyra decennier av socialt arbete med ungdomar

Urban Norling, Norling Education och Sussan Öster, Vital Goodsolution

Några utmanande tankar om din egen inställning och ditt eget lösningsfokuserade hantverk i samtal.

a) Sussan Öster berättar

Zoom-presentation 5, Metodboken, Sussan - 2020-11-05
Sussan berättade om Metodboken för lösningsfokuserade samtal – att bygga lösningar med ungdomar i vardagliga och i tuffa situationer. Boken går att beställa via goodsolution.nu/vital/

Ta del av Sussans presentation:

b) Urban Norling berättar

Urban berättade om sina reflektioner från fyra decennier av socialt arbete med ungdomar. Urban var med och startade Alba-Camp på 80-talet.

Efter det att du har tittat på Urbans YouTube-klipp så rekommenderar vi att du lyssnar till Oscars berättelse via ljudfilen nedan.

Zoom-presentation 5 - Urban - 2020-11-05
Urban: ”En nyckelfaktor är att ge tid för närvaro och relationsbyggande. Att ge tid för samtal i vardagliga situationer och tid för att upptäcka, utveckla och förstärka ungdomarnas resurser.”

Ta del av:

Oscar berättar om Alba-Camp

Oscar deltog i Alba-Camp från att han var 13 till 18 år. Idag är Oskar 24 år och delar här med sig av allt han lärde sig på Alba-Camp.

Zoom-presentation 5 - Oskar - 2020-11-05
Oscar: ”De två grundstenarna som hjälpt mig i varje social situation är att kunna lyssna på människor, ta inn, och att kunna göra mig förstådd och kunna artikulera på ett bra sätt.
Zoom-presentation 5, Oskar - 2020-11-05
Oscar citerade psykologen, professorn, författaren Jordan B. Peterson ”The instinct of admiration triggers the instinct of imitation”. Därefter berättade Oscar följande: ”Det betyder att man vill härma sina förebilder, härma det man ser upp till och när man blir imponerad av sig själv är det bara att härma sig själv. På Alba var det fritt fram att härma sig själv, härma sitt eget beteende och härma andras bra beteende. Spana på sig själv och andra. När jag aktivt började tänka på detta sätt så blev allting runt omkring mig mycket enklare att hantera.”

Lyssna till Oscars presentation:

Oscar berättar om vad han lärde sig på Alba-Camp (ljudfil 7,3 MB)


Röster från dagen

Sussan avslutade dagen med att ställa frågan ”Vad tar du med dig här ifrån?” Skriv i chatten! Här visas ett urval:

 • Påfyllning och ny inspiration. Tack 🙂
 • Kvadranten som Rasmus visade var väldigt bra och tydlig!
 • Påminnelsen att uppmärksamma ansträngningar!
 • Det är inte farten, det är riktningen och liknande metaforer tar vi med oss.
 • Det jag vet om oasen kommer från Michael Hjerth:
  ”En plats, en situation där en person fungerar som bäst och får fram sina bästa styrkor och resurser. Vet vi om oasen kan vi använda oss av den för att utforska någons styrkor.”
 • Trygg guidning genom en helt digitalt förmiddag – imponerande av Sussan!
 • Tack för en lärorik förmiddag! Bra jobbat!
 • Fantastiskt värdskap Sussan! Du är fantastisk på detta!
 • Tack för en mycket bra konferens och ett bra värdskap! Så bra organiserat.
 • Varmt tack för en fantastisk och mycket inspirerande förmiddag!
 • Tack för en bra konferens hoppas att vi kan träffas live snart igen!
 • Tack Sussan och tack ni alla medverkande.

Avslutning

Poll från dagen - 2021-11-05
Poll-resultat

Stort tack till Sussan som hållit i dagen, alla ni som gjort dragningar och ni som gjorde det aktiva valet att vara med idag.

Linda, Ann och Ann-Kristin

Sussan 2020-11-05

Kontaktinformation

Linda Anderfjäll, Samordningsförbundet Västra Mälardalen
linda.anderfjall@koping.se

Ann Rilegård, Norra Västmanlands Samordningsförbund
ann.rilegard@fagersta.se

Sussan Öster, VITAL goodsolution AB
sussan@goodsolution.se

Sammanställning av:
Christina Wallnér, No WaIT AB


Fler utbildningar och nätverksträffar

Kommande lösningsfokuserade utbildningar och nätverksträffar via Samordningsförbundet Västmanland hittar du på sidan:
På gång