Lösningsfokus

Lösningsfokus är ett förhållningssätt som främjar samverkan. Det kan handla om att bygga samarbete med klienter, utveckla personalgrupper, hantera organisationsförändringar men också stödja samordningsarbetet mellan organisationer.

Ett lösningsfokuserat arbetssätt handlar om att bygga lösningar snarare än att lösa problem. Lösningsfokus kännetecknas av ett framtidsperspektiv samtalet handlar om att upptäcka och konkret beskriva hur man vill ha det i framtiden, när saker och ting fungerar som man önskar. Det bygger också på att synliggöra och förstärka de styrkor, resurser och kompetenser som redan finns, samt att arbeta med små, men hållbara, steg mot önskad framtid.

Därför har det lösningsfokuserade arbetssättet etablerat sig i Västmanland som ett hållbart och effektivt samverkansverktyg.

En lösningsfokuserad samtalskortlek – Hitta Vägar Vidare – har tagits fram genom ett samarbete inom Samordningsförbundet. Finns att köpa via Samordningsförbundets kansli (100 kr).
Kontakt – Samordningsförbundet Västmanland (samordningvastmanland.se)

Återkommande grundutbildningar, vidareutbildningar, inspirationsdagar, seminarier och konferenser vittnar om ett stort intresse för arbets- och förhållningssättet.

Kommande lösningsfokuserade utbildningar och nätverksträffar presenterar vi under
På gång


Ta del av våra dokumentationer från tidigare konferenser, seminarier och nätverksträffar:
Dokumentationer Lösningsfokus

Följ Lösningsfokusnätverket på Facebook:
Lösningsfokus i länet