Dokumentationer

Här kan du ta del av dokumentationer från förbundets samverkansinsatser.

Fotografering för bilder till hemsidan

Vid fotografering för bilder till samordningsförbundens gemensamma hemsida hade vi tidigare som rutin att be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden kommer att användas. Numera finns en samtyckesblankett som du får fylla i. Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen och inte vill vara med på bild så kontakta oss. Skicka ett e-postmeddelande till förbundssamordnaren med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns så tas bilden bort från webbplatsen. Via följande länk hittar du kontaktinformation till respektive förbundssamordnare: Kontakt