Samtalsfrågor kring privatekonomi

Lösningsfokuserade samtalsfrågor om privatekonomi ger möjlighet till att stärka hälsa och livskvalitet.

Samordningsförbunden i Västmanland kontaktades av Konsumentverkets nationella samverkansprojekt mot överskuldsättning utifrån deras intresse för att metodutveckla utifrån lösningsfokuserad samtalsmetod. Samordningsförbunden i Västmanland och Region Västmanland gick in som deltagande parter.

Fokus låg på att utveckla ett samtalskort för handläggare i medlemsorganisationerna i att närma sig frågan om privatekonomi och motverka överskuldsättning.

Under en inledande seminariedag, i syftet att generellt mötas kring frågor om att motverka överskuldsättning, introducerades det första utkastet till samtalskort. Under seminariedagen, samt via förbundssamordnarna i samordningsförbunden, samlade vi in intresseanmälan från handläggare att vara pilottestare av samtalskortet. Vid spridningskonferensen på Nalen i Stockholm, maj 2019 presenterades det slutgiltiga kortet.

Samtalskortet med Lösningsfokuserade samtalsfrågor om privatekonomi.

Rapport om utvecklingen av samtalskortet

Film om projektet

”Det gäller att se lösningarna och inte fokusera på problemen. Region Västmanland har tagit fram särskilda samtalskort för att förbättra och förenkla arbetet med de överskuldsatta. Sussan Öster, metodutvecklare på Region Västmanland berättar om arbetet. Inspelat den 16 maj 2019 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Konsumentverket.”

Titta gärna på filmen som tillhör projektet:
Lösningsfokus som en metod för att prata ekonomi – UR Play