Länssamordnings­förbund 2024

I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat bildande av ett länssamordningsförbund. Nu är verksamheten igång sedan 1 januari 2024.
På denna sida har information löpande lagts ut om hur processen har fortskridit.


Rekrytering till förbundets kansli


Interimsstyrelsen har tidigare utsett Ann Rilegård till förbundschef.
Nu är också rekryteringen av två utvecklingsledare klar. Den 4 december 2023 börjar Anette Häggqvist och Beatrice Lyckholm arbeta för Samordningsförbundet. Båda har en bred relevant kompetens och erfarenhet från samverkan. De hälsas varmt välkomna!
Den 10 maj 2023 genomförde interimsstyrelsen för Samordningsförbundet Västmanland sitt konstituerande möte samt ett första styrelsemöte.
Till ordförande valdes Shpetim Pirraku och till vice ordförande valdes Maria Kesselring. Ann Rilegård utsågs till förbundschef.

Under perioden maj – december 2023 kommer interimsstyrelsen vidta nödvändiga förberedelser inför verksamhetsstart från 1 januari 2024.Den 27 mars 2023 hade samtliga förbundsmedlemmar i de nuvarande tre samordningsförbunden i Västmanland fattat beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västmanland.
En styrelseutbildning för Samordningsförbunden i Västmanland genomförs under 2023. Utbildningen består av 4 moduler under perioden februari – augusti samt 2 repetitionstillfällen den 26 oktober.Följande handlingar sändes den 10-11 januari ut för beslut hos förbundsmedlemmarna senast den 31 mars 2023.
Länspresidiet har arbetat fram ett förslag på förbundsordning för det nya länssamordningsförbundet. Det är fortfarande ett arbetsmaterial och eventuella synpunkter från förbundsmedlemmarna behöver inkomma snarast, då underlag för beslut (förbundsordning mm) kommer skickas ut före jul 2022.
I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat bildande av ett länssamordningsförbund. Under sommaren 2022 har processen mot ett länssamordningsförbund konkretiserats genom att samtliga förbundsmedlemmar i de tre nuvarande samordningsförbunden i Västmanland ställt sig bakom en avsiktsförklaring.