Kategorier
Nyheter

På gång

Datum                  AktivitetPlats                              Länk till mer information
2024-04-17Dejta en verkSAMhet – Krami VästeråsTeamsDejta en verkSAMhet – Krami Västerås
2024-04-23Dejta en verkSAMhet – Krami VästeråsTeamsDejta en verkSAMhet – Krami Västerås
2024-04-26Dejta en verkSAMhet – HabiliteringscentrumTeamsDejta en verkSAMhet – Habiliteringscentrum
2024-04-26Medlemssamråd Samordningsförbundet Västmanlandkl 13-15 Elite Stadshotellet i Västerås Särskild inbjudan har gått ut till förbundets ägarrepresentanter
2024-05-07Nätverksträff lösningsfokus Elite Stadshotellet VästeråsInbjudan nätverksträff 7 maj, 2024 – Det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland
2024-05-23Möte UtvecklingsrådetTeamsSärskild inbjudan har gått ut till rådets medlemmar
Utvecklingsrådet – Samordningsförbundet Västmanland (samordningvastmanland.se)
2024-06-10Dejta en verkSAMhet – Ekonomiskt biståndTeamsDejta en verkSAMhet – Ekonomiskt bistånd
2024-06-12
Dejta en verkSAMhet – Ekonomiskt bistånd

Teams
Dejta en verkSAMhet – Ekonomiskt bistånd
2024-09-12Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt ZoomGrundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt
Kategorier
Nyheter

Dejta en verkSAMhet – Ekonomiskt bistånd, Västerås Stad

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som enskilda kan ansöka om i sin kommun om man inte kan försörja sig själv och sin familj. Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd genomför socialsekreterare en utredning och en planering hur enskilda ska nå egenförsörjning.

När?
10/6-2024 kl 10.00-10.45 alternativt 12/6-2024 kl 10.00-10.45

Kategorier
Nyheter

Nätverksträff lösningsfokus 7 maj

Varmt välkomna att delta under årets nätverksträff som sker tisdagen den 7:e maj 2024, klockan 9.00-15.30, på Elite Stadshotellet Västerås.

Tema för dagen är det lösningsfokuserade coachande hantverket med avstamp i lösningsfokus historia! Ta del av inbjudan för mer information och anmälan.

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Habiliteringscentrum

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Habiliteringscentrum är en verksamhet inom Region Västmanland som ger specialiserad habilitering till barn, ungdomar och vuxna. Habiliteringscentrum Västmanland har mottagningar i Köping, Fagersta och Västerås. Ta möjligheten att dejta personal som berättar mera om verksamhetens uppdrag, hur kontakt etablerats och i vilka samverkans forum Habiliteringscentrum finns idag.

När? 26 april kl 11.00 – 11.45

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Rådgivande myndighetsgemensamt team Västerås

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Det rådgivande myndighetsgemensamma teamet startade januari 2023 och är en insats via Samordningsförbundet Västmanland. Teamet består av personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och Västerås stad. Teamet erbjuder enskilda som har
kontakt med flera myndighet ett rådgivande stöd och vägledning för att kunna närma sig arbete eller studier. Under dejten kommer teamet att berätta mera och hur kontakt kan etablerats.

När?
25 mars kl. 11.15-12.00 alternativt kl. 15.00-15.45

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Krami Västerås

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Krami Västerås är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Västerås stad. Möjlighet att delta i Krami ges för samtliga invånare i Västmanlands län. Krami arbetar med individuell vägledning mot praktik, arbete eller studier och under dejten får vi veta mycket mera!

När?
17 april kl. 10.00-10.45 eller 23 april kl. 14.00-14.45

Kategorier
Utbildningar

Inbjudan – Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt hösten 2024

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med klienter/brukare/ patienter, elever, personal, organisation eller ledarskap inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och i
någon av Västmanlands läns tio kommuner.

När?
12 september kl 08.30-16.00 – Lindgården konferens i Fagersta
1 oktober kl 8.30-12.00 – Digitalt
9 oktober kl 8.30-12.00 – Digitalt
5 november kl 8.30-12.00 – Digitalt
13 november, kl 8.30-12.00 – Digitalt
3 december, kl 8.30-13.00 – Lindgården konferens i Fagersta

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet IKKR – Internationell kamp för kvinnors rättigheter

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

IKKR är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, tvångsäktenskap och barnäktenskap.
IKKR Västerås vann 2023 Västmanlands jämställdhetspris.

Kom och träffa Mariam som arbetar på IKKRs tjej-kvinnojour Västerås.

När?
11 mars kl 11.00-11.45 eller 12 mars kl 15.00-15.45.

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet- Försäkringskassans samordningsansvar

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Oftast behövs insatser från flera myndigheter samtidigt för att åstadkomma en framgångsrik rehabilitering. Försäkringskassan har ett uppdrag att samordna rehabiliteringsinsatser för personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Under dejten får vi veta mer om Försäkringskassans samordningsuppdrag. Kom och träffa Sonja Jernberg Samverkansansvarig.

När?
26 mars kl 13.15-14.00 eller 27 mars kl 15.00-15.45.

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Steg till arbete Arbetsförmedlingen

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Tjänsten Steg till arbete riktar sig till personer som på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa behöver arbetslivsinriktad rehabilitering för att få en anställning eller börja studera.

Kom och träffa sektionschef Britt-Mari Enholm Gahnström som berättar
mer om Arbetsförmedlingens tjänst steg till arbete!

När?
16 februari kl 11.00-11.45 eller 21 februari kl 15.00-15.45