Kategorier
Dejta en verkSAMhet

SIP

Projektet SIP- utvecklare Västra Mälardalen välkomnar till projektavslutning!
Agenda: Utvärdering av projektmål och lärdomar från projekttiden.
Gemensam dialog: Finns det behov av en länsgemensam SIP-support?
Föreläsning: Att lyckas med SIP! Föreläsare: Liv Nordström, doktorand vid Mälardalens universitet, delar erfarenheter, den senaste forskningen och vinster som samverkansverktyget SIP skapar.

När? 20:enovember 2024, 13:00 – 16:00 på Forum, Teatersalongen, VästraLånggatan 2 Köping

Inbjudan och anmälan:

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Personligt ombud

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Ett personligt ombud arbetar för individer som har en psykisk funktionsnedsättning och är över
18 år. Ett personligt ombud kan bland annat hjälpa individer med kontakten med kommunen,
vården och andra myndigheter. Personligt ombud stöttar individer som är boende i
Västmanlands län så passa på att ta chansen att dejta flera av länets personliga ombud!

När?
2/10-2024 kl 14.00-14.45 alternativt 3/10 kl 10.00-10.45

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verksamhet

Dejta en verkSAMhet – Chance 2 Change

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Chance 2 Change är en verksamhet i Västerås Stad som har som mål att ge unga vuxna som står långt ifrån eller utanför samhällets system möjlighet att studera eller erhålla arbete på den öppna arbetsmarknaden. Målgruppens behov tas tillvara genom en intensiv samverkan och under dejten kommer verksamhetsledare Maria Authén att presentera verksamheten och deras resultat.

När?
3/9-2024 kl 10.00-10.45 alternativt 4/9 kl 13.15-14.00

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Rehabkoordinatorer, Region Västmanland

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Vad gör en Rehabkoordinator och i vilka sammanhang kan det vara aktuellt att etablera kontakten? Under dejten kommer processledare Madeleine Åkerlind och handläggare Riitta Högberg att ge oss svar, berätta mer om uppdraget samt pågående länsövergripande projekt Rehabkoordinatorer i samverkan där Region Västmanlands förstudie visade att både det interna arbetet och samverkan med myndigheterna behöver utvecklas.

När?
27/8-2024 kl 11.00-11.45 alternativt 2/9-2024 kl 13.15-14.00

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Vuxenenheten, Västerås Stad

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Socialtjänsten erbjuder möjligheter till hjälp att få om alkohol, droger eller spel om pengar har blivit ett bekymmer. Om socialtjänsten får information att en person har ett allvarligt missbruk sker en utredning och om utredningen visar att personen behöver omhändertas gör kommunen en ansökan till förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Ta tillfället att träffa teamledare Beatrice som kommer att berätta mer om vuxenenhetens uppdrag.

När?
4/6-2024 kl 13.15-14.00 alternativt 11/6-2024 kl 10.00-10.45

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Barn och ungdom, Västerås Stad

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Men vad sker när en anmälan inkommer till socialtjänsten? Vilket stöd kan barn, unga och föräldrar erbjudas från socialtjänsten?

När?
30/5-2024 kl 11.00-11.45 alternativt 31/5-2024 kl 13.00-13.45

Kategorier
Nyheter

Dejta en verkSAMhet – Ekonomiskt bistånd, Västerås Stad

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som enskilda kan ansöka om i sin kommun om man inte kan försörja sig själv och sin familj. Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd genomför socialsekreterare en utredning och en planering hur enskilda ska nå egenförsörjning.

När?
10/6-2024 kl 10.00-10.45 alternativt 12/6-2024 kl 10.00-10.45