BIP

BIP står för Beskæftigelses Indikator Projektet (på svenska översatt till Sysselsättningsindikatorprojektet) som danska Væksthuset och Aarhus universitet slutförde 2016.
Från BIP-studien har vi lärt oss mer om vad som verkligen gör skillnad för personer i utanförskap att komma i arbete. Det handlar dels om ett förhållningssätt och dels ett dialog- och skattningsverktyg.
I Västmanland är intresset stort för att med hjälp av BIP utveckla myndigheternas arbetssätt, så att fler medborgare ska kunna komma i arbete och innanförskap.

Om du vill veta mer – kontakta Samordningsförbundets kansli

Kontakt – Samordningsförbundet Västmanland (samordningvastmanland.se)