Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som förbundets medlemmer har utsett. Styrelsens arbete regleras i förbundsförordningen. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Här ingår politiskt valda representanter från vardera medlem förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vilka företräds av chefstjänstepersoner.

I styrelsen ingår följande representanter:

Ordinarie ledamöter

 • Shpetim Pirraku, Köpings kommun (ordförande)
 • Maria Kesselring, Västerås Stad (vice ordförande)
 • Anela Sakambet, Arbetsförmedlingen
 • Rahaf Ramdo, Arboga kommun
 • Lena Eldståhl, Fagersta kommun
 • Åsa Brodd, Försäkringskassan
 • Jenny Hödefors, Hallstahammars kommun
 • Linda Söder-Jonsson, Kungsörs kommun
 • Marianne Ångström, Norbergs kommun
 • Mikael Söderlund, Region Västmanland
 • Ingela Kilholm Lindström, Sala kommun
 • Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs kommun
 • Inge Larsson, Surahammars kommun

Ersättare

 • Staffan Egeberg, Köpings kommun
 • Anna Maria Romlid, Västerås Stad
 • Oskar Söderberg, Arbetsförmedlingen
 • Martina Fransson, Arboga kommun
 • Kristina Hellman, Fagersta kommun
 • Lena Kruse, Försäkringskassan
 • Rolf Korsbäck, Hallstahammars kommun
 • Marita Pettersson, Kungsörs kommun
 • Karin Hurtig, Norbergs kommun
 • Ulrika Spårebo, Region Västmanland
 • Eva Bergling, Sala kommun
 • Elisabet Åberg, Skinnskattebergs kommun
 • Leif Carlberg, Surahammars kommun