Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verksamhet

Dejta en verkSAMhet – Chance 2 Change

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Chance 2 Change är en verksamhet i Västerås Stad som har som mål att ge unga vuxna som står långt ifrån eller utanför samhällets system möjlighet att studera eller erhålla arbete på den öppna arbetsmarknaden. Målgruppens behov tas tillvara genom en intensiv samverkan och under dejten kommer verksamhetsledare Maria Authén att presentera verksamheten och deras resultat.

När?
3/9-2024 kl 10.00-10.45 alternativt 4/9 kl 13.15-14.00