Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verksamhet

Dejta en verkSAMhet – Chance 2 Change

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Chance 2 Change är en verksamhet i Västerås Stad som har som mål att ge unga vuxna som står långt ifrån eller utanför samhällets system möjlighet att studera eller erhålla arbete på den öppna arbetsmarknaden. Målgruppens behov tas tillvara genom en intensiv samverkan och under dejten kommer verksamhetsledare Maria Authén att presentera verksamheten och deras resultat.

När?
3/9-2024 kl 10.00-10.45 alternativt 4/9 kl 13.15-14.00

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Rehabkoordinatorer, Region Västmanland

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Vad gör en Rehabkoordinator och i vilka sammanhang kan det vara aktuellt att etablera kontakten? Under dejten kommer processledare Madeleine Åkerlind och handläggare Riitta Högberg att ge oss svar, berätta mer om uppdraget samt pågående länsövergripande projekt Rehabkoordinatorer i samverkan där Region Västmanlands förstudie visade att både det interna arbetet och samverkan med myndigheterna behöver utvecklas.

När?
27/8-2024 kl 11.00-11.45 alternativt 2/9-2024 kl 13.15-14.00

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Vuxenenheten, Västerås Stad

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Socialtjänsten erbjuder möjligheter till hjälp att få om alkohol, droger eller spel om pengar har blivit ett bekymmer. Om socialtjänsten får information att en person har ett allvarligt missbruk sker en utredning och om utredningen visar att personen behöver omhändertas gör kommunen en ansökan till förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Ta tillfället att träffa teamledare Beatrice som kommer att berätta mer om vuxenenhetens uppdrag.

När?
4/6-2024 kl 13.15-14.00 alternativt 11/6-2024 kl 10.00-10.45

Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Barn och ungdom, Västerås Stad

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Men vad sker när en anmälan inkommer till socialtjänsten? Vilket stöd kan barn, unga och föräldrar erbjudas från socialtjänsten?

När?
30/5-2024 kl 11.00-11.45 alternativt 31/5-2024 kl 13.00-13.45