Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet – Barn och ungdom, Västerås Stad

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Men vad sker när en anmälan inkommer till socialtjänsten? Vilket stöd kan barn, unga och föräldrar erbjudas från socialtjänsten?

När?
30/5-2024 kl 11.00-11.45 alternativt 31/5-2024 kl 13.00-13.45