Kategorier
Nyheter

På gång

Datum                  AktivitetPlats                              Länk till mer information
2024-02-21Dejta en verkSAMhet – Steg till arbete ArbetsförmedlingenTeamsDejta en verkSAMhet – Steg till arbete Arbetsförmedlingen
2024-03-26Dejta en verkSAMhet – Försäkringskassans samordningsansvarTeamsDejta en verkSAMhet- Försäkringskassans samordningsansvar
2024-03-27Dejta en verkSAMhet – Försäkringskassans samordningsansvarTeamsDejta en verkSAMhet- Försäkringskassans samordningsansvar

Kategorier
Nyheter

Tre förbund blir ett …

Från och med 2024-01-01 ombildas de tre nuvarande samordningsförbunden i länet till ett läns-Samordningsförbund – Samordningsförbundet Västmanland.

Vi kommer förstås fortsätta att stödja rehabiliteringssamverkan mellan kommunerna i länet, Region Västmanland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förhoppningen är att fler medborgare i länet ska kunna få ett samordnat myndighetsstöd till bättre hälsa och förvärvsarbete, och att vi ska få ännu bättre möjligheter att sprida kunskap och goda erfarenheter, men också att kunna hjälpas åt i hela länet att utveckla välfärden.