Kategorier
Nyheter

Översyn av Finsamlagen

Finsam-lagen, eller lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som den egentligen heter, ska ses över.
Det är den som bestämmer hur arbetet i samordningsförbunden ska gå till, alltså hur Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner och kommuner ska samverka om finansiering av rehabiliteringsinsatser.

Nu har regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av eventuella förändringar av lagen. Arbetet ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) och i dialog med samordningsförbunden och NNS (Nationella nätverket för samordningförbund).

Regeringen vill förbättra myndighetssamverkan

– Samhällets stöd ska bidra till att fler människor kommer i arbete, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Långa perioder med ekonomiskt bistånd gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilket också ökar riskerna för ohälsa och utanförskap.

– För personer med komplex livssituation, där fysiska och psykiska besvär också kan innefatta sociala problem, krävs ofta omfattande och samordnade insatser från myndigheterna. Regeringen vill förbättra denna samordning. Fler ska hjälpas till egen makt, eget arbete och egen försörjning, säger Anna Tenje.

ISF får i uppdrag att utvärdera Finsaminsatser

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har tidigare utvärderat arbetet vid samordningsförbunden i Göteborgs stad, Insjöriket samt Stockholms stad. Utvärderingen visade att samordningsförbunden insatser hade positiva effekter för deltagarna.

”Samordnat stöd gör skillnad”, menade ISF, men konstaterade samtidigt att insatserna är omfattande och kostnadskrävande och att det därför är ”… viktigt att veta om resurserna används på ett sätt som gör så stor nytta som möjligt. ISF anser att det behövs fler utvärderingar för att veta vilka insatser som är mest framgångsrika.”

Och nu ger alltså regeringen ISF i uppdrag att gå vidare och analysera försörjningssituationen för de individer som omfattades av den tidigare utvärderingen.

Både ISF och Försäkringskassan ska vara klara med sina uppdrag senast den 2 december 2024.

Finsamlagen

ISF:s utvärdering: Samordnat stöd gör skillnad

Kategorier
Nyheter

Hur ”mår” dina klienters ekonomi? GrönKvist-träff 30 sept

Hur ”mår” dina klinters ekonomi? Många upplever att det är svårt att förstå och hantera sin ekonomi. Allt fler lånar till vardagsinköpen. Prognosen för antal ärenden hos Kronofogden i år är 1,6 miljoner!

Vill du veta mer om hur er verksamhet kan stödja klienter/deltagare att hantera sin hushållsekonomi, få ökade kunskaper om konsumentfrågor och minska risken för överskuldsättning för att må bra, utvecklas och hantera livet i övrigt?

GrönKvist kan fungera som ett strategiskt och operativt stöd i att minska graden av ekonomisk stress, stärka människors empowerment och främja folkhälsan. Därigenom kan programmet hjälpa organisationer och myndigheter att lyckas med sina grunduppdrag.

GrönKvist-träffen vänder sig till medarbetare och chefer i Samordningsförbundet Västmanlands medlemsorganisationer.
– Kanske är du redan GrönKvist-handledare och kommer till träffen för att mingla och fylla på inspiration och kunskaper?
– Eller så är du intresserad av att kanske bli GrönKvisthandledare!?
– Eller är du en ledare som eventuellt vill implementera GrönKvist i din verksamhet?
Oavsett så är du varmt välkommen att få veta mer om vad GrönKvist kan bidra med eller fylla på din GrönKvist-kompetens!

Läs mer och anmäl dig:

Kategorier
Nyheter

Dejta en verkSAMhet – Ekonomiskt bistånd, Västerås Stad

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som enskilda kan ansöka om i sin kommun om man inte kan försörja sig själv och sin familj. Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd genomför socialsekreterare en utredning och en planering hur enskilda ska nå egenförsörjning.

När?
10/6-2024 kl 10.00-10.45 alternativt 12/6-2024 kl 10.00-10.45

Kategorier
Nyheter

På gång

Datum                  AktivitetPlats                              Länk till mer information
2024-08-27Dejta en verkSAMhet – RehabkoordinatorerTeamsDejt en verkSAMhet – Rehabkoordinatorer
2024-09-02Dejta en verkSAMhet – RehabkoordinatorerTeamsDejt en verkSAMhet – Rehabkoordinatorer
2024-09-03Dejta en verkSAMhet – C2CTeamsDejta en verkSAMhet – C2C
2024-09-04Dejta en verkSAMhet – C2CTeamsDejta en verkSAMhet – C2C
2024-09-11StyrelsemöteLindgården Fagersta
2024-09-12Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt Lindgården Fagersta och ZoomUtbildningen är fullbokad och anmälningslänken stängd
2024-09-30GrönKvist-träff – Hur kan er verksamhet stödja klienter att hantera sin hushållsekonomi?ZoomHur ”mår” dina klienters ekonomi?
2024-10-21StyrelsemötePlats meddelas senare
2024-11-22Styrelsemöte Plats meddelas senare
Kategorier
Nyheter

Tre förbund blir ett …

Från och med 2024-01-01 ombildas de tre nuvarande samordningsförbunden i länet till ett läns-Samordningsförbund – Samordningsförbundet Västmanland.

Vi kommer förstås fortsätta att stödja rehabiliteringssamverkan mellan kommunerna i länet, Region Västmanland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förhoppningen är att fler medborgare i länet ska kunna få ett samordnat myndighetsstöd till bättre hälsa och förvärvsarbete, och att vi ska få ännu bättre möjligheter att sprida kunskap och goda erfarenheter, men också att kunna hjälpas åt i hela länet att utveckla välfärden.