Kategorier
Nyheter

Tre förbund blir ett …

Från och med 2024-01-01 ombildas de tre nuvarande samordningsförbunden i länet till ett läns-Samordningsförbund – Samordningsförbundet Västmanland.

Vi kommer förstås fortsätta att stödja rehabiliteringssamverkan mellan kommunerna i länet, Region Västmanland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förhoppningen är att fler medborgare i länet ska kunna få ett samordnat myndighetsstöd till bättre hälsa och förvärvsarbete, och att vi ska få ännu bättre möjligheter att sprida kunskap och goda erfarenheter, men också att kunna hjälpas åt i hela länet att utveckla välfärden.