Kategorier
Utbildningar

Inbjudan – Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt hösten 2024

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med klienter/brukare/ patienter, elever, personal, organisation eller ledarskap inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och i
någon av Västmanlands läns tio kommuner.

När?
12 september kl 08.30-16.00 – Lindgården konferens i Fagersta
1 oktober kl 8.30-12.00 – Digitalt
9 oktober kl 8.30-12.00 – Digitalt
5 november kl 8.30-12.00 – Digitalt
13 november, kl 8.30-12.00 – Digitalt
3 december, kl 8.30-13.00 – Lindgården konferens i Fagersta