Suggestopedi

År 2016 utbildades två personer från Köpings kommun i metoden, som ett pilotförsök.

2017-2018 utbildades fler i länet suggestopedi genom förbundet.

2019 genomfördes den mycket praktiska insatsen Boskolan genom Köpings kommun och där vad metodiken inspirerad av lärdomarna från suggestopedin.

Resultat