Hela ViiA – Hela vägen in i arbete

Arboga kommun har fått medel från AMIF och Samordningsförbundet för att utveckla en metod som kombinerar språkträning med arbetsträning för lågutbildade med svårigheter att tillgodogöra sig SFI (svenska för invandrare). Målet är att ta till vara människors kompetens och bygga en bro till arbetslivet. Hälsa är en viktig del av projektet som välkomnar remisser från de tre KAK-kommunerna och Arbetsförmedlingen.

Uppföljning och Resultat

Projektet har avslutats i förtid på grund av för få deltagare. Den del som förbundet finansierar har genomförts, det vill säga hälsoinsatser till projektets deltagare.