KAK-projektet

Projektet var ett samarbete mellan kommunerna Kungsör, Köping och Arboga samt Arbetsförmedlingen mellan åren 2013-2015. Det vände sig till personer som hade försörjningsstöd och som saknade arbete. De som deltar i projektet ges möjlighet att stärka sin självkänsla, få fram verktyg för att förändra sin situation och framförallt en möjlighet till praktik med en efterföljande tidsbegränsad löneanställning. Att delta i projektet skapar därmed ökade möjligheter på arbetsmarknaden och till en egen försörjning.

Resultat