SHO+

Under 2015 tog planerna för projektet Samhälls- och hälsoorientering + (SHO+) form i samarbete mellan dåvarande Västmanlands Kommuner och Landsting, dåvarande Landstinget Västmanland, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Västra Mälardalen, Samordningsförbundet Västerås och kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungör, Köping och Västerås.

De inblandade parterna såg alla ett behov av att utveckla stödet till nyanlända tredjelandsmedborgare via modersmålet, framför allt med en extra satsning på hälsa, men också inom andra områden där större flexibilitet önskades med hänsyn till målgruppens olika behov.

Projektet fick medel från AMIF och Region Västmanland gick in som projektägare. Projektet avslutades dock utan att en struktur för samhällskommunikatörer implementerats.

Resultat