Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Nätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap

Dagens föreläsare

Gaby Wallström har mångårig erfarenhet av att arbeta som ledare på de flesta nivåer i offentlig sektor. Inledningsvis i socialtjänsten med ansvarsområde Barn och familj och senast som utvecklingschef och avdelningschef på övergripande nivå. Läs mer om Gaby här: Mirakelboxen

Ett par citat

Gaby

"När man ställer LF-frågor så blir det ofta väldigt tyst. Ha respekt för det och låt det vara tyst - för under den tiden jobbar personen hårt själv med sina tankar."

Gaby

"Det finns alltid folk som kräver mer än andra och det är dem man lär sig mest av."

 

 

 

Nätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap - 12 oktober 2017

Målgrupp för dagens nätverksträff: samordnare, projektledare, processledare, teamledare, chefer med flera.

I inbjudan till denna nätverksträff stod det bland annat följande:

 • Har du ibland önskat att du än mer kunde locka fram befintliga resurser hos dem du leder och när du samordnar verksamheter?
 • Tycker du om att arbeta med tydliga mål och hög kvalitet?
 • Känner du inspiration för att bygga lösningar tillsammans med andra?

… då kan den här dagen vara intressant för dig!

Dagen styrs efter deltagarna önskemål och behov.

Med facit i handen så uppfyllde dagens föreläsare, Gaby Wallström, målsättningen inför dagen och deltagarna var mycket nöjda och kände sig inspirerade vid dagens slut.

Här följer en dokumentation över dagen.

Inledning

Sussan Öster presenterar Gaby Wallström och berättar kort om hennes framgångar inom det lösningsfokuserade området som väckt intresse både nationellt och internationellt. Ett 70-tal deltagare fanns på plats.

Sussan inleder LF-dagen.
Sussan Öster presenterar Gaby Wallström.

Gaby inleder dagen med uttrycka sin förtjusning över att så många är på plats för att utveckla sig inom det lösningfokuserade förhållningssättet. Gaby berättade att hon kom i kontakt med Lösningfokus i slutet av 80-talet och har sedan dess utvecklat metoden och sett vilken enorm positiv effekt förhållningssättet har inom väldigt många olika områden. Metoden fungerar i alla sammanhang och bygger på träning i att ställa rätt frågor och att vara nyfiken. Eller som Insoo Kim Berg, en av grundarna till LF-metoden, uttryckte det:
"Alla har ett Mirakel. Om du inte hittat det behöver du ställa fler frågor."

På liknande sätt som Gaby brukar inleda möten så ställde hon följande fråga till dagens deltagare:

För att du ska var hyfsad nöjd idag. Vad har vi då gjort/fått med oss?

Dagens önskemål noteras på blädderblocket.
Gaby noterar deltagarnas önskemål.

Gaby noterar deltagarnas önskemål om vad de vill få ut av dagen:
Nya verktyg - Inspiration - Boost - Goda exempel - Nya idéer - Praktiska ledarverktyg - Lite mod - Nå målet på ett konstruktivt sätt.

Dagen varvades med att Gaby berättade om berörande exempel inom olika verksamhetsområden och övningar som gav deltagarna träning i att tänka och agera lösningsfokuserat.

Systemteori

Ett system är en helhet bestående av olika delar som är beroende av varandra.

 • System och förändring
 • Delarnas relationer och interaktioner mellan delarna
 • Kultur - att arbeta med system

Gaby säger att förändringsarbete är att skapa en rörelse. Gör man någonting annorlunda så påverkas andra saker i systemet.

Central filosofi inom lösningsfokus

 • Om det fungerar ‐ gör mer av detsamma.
 • Om det inte fungerar ‐ gör något annat.
 • Laga inte det som inte är trasigt.

Expertkunskap kontra Lokal och privat kunskap

Expertkunskap

Enligt Gaby följer de flesta organisationer sk. "Expertkunskap" men det fungerar inte bra och tar mycket energi.

Inom Lösningsfokus så läggs all energi på målet - och att bryta ned vägen till målet via små steg. Ställa frågor på rätt nivå för att förflytta sig till målet. LF-metoden har visat sig vara mycket mer effektiv - färre samtal ger större effekt på kortare tid.

Skillnad skapas när vi inte rutar in folk i boxar och talar om hur de ska vara.

Små steg

Varför lösningsfokus?

 • Roligare ledarskap
 • Bättre stämning i arbetsgruppen
 • Effektivare samarbete
 • Effektivare organisationer

Presentation av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg

Gaby är glad över att ha träffat två av grundarna till Lösningsfokusmetoden, Steve de Shazer och Imsoo Kim Berg, och berättar gärna om deras fantastiska förmågor.

Vem ansvarar för vad?

Interaktion

 • Jag ansvarar för vad jag gör och hur jag leder.
 • Medarbetaren ansvarar för vad och hur han/ hon gör och förhåller sig i sitt arbetsliv.

Övning - Stolt

Samtal om vad man är stolt över.

30 sekunder ägnas åt fundera över nedanstående frågor. Därefter berättar man för en annan person vad man kom fram till. Efter fem minuter byts rollerna.

 • Vad är du mest stolt över som du gjort på ditt arbete det senaste året?
 • Vad gjorde du för att lyckas med det?
 • Vem märkte det?
 • Vad gjorde det för skillnad?

Samtalsövning Skvallra om bra saker.Instruktion: Det ni nu har hört om personen i övningen "Stolt" ska du nu berätta för någon annan som du inte känner. Det gör ingenting om det inte stämmer fullt ut - för så är det med skvaller...

Efter övningen får deltagarna reflektera över "Hur det känns att skvallra om sådant som är bra?"

Hur gör jag?

 • Lyssnar efter det som fungerar
 • Är genuint nyfiken
 • Ger beröm
 • Bryter ner i detaljer
 • Gör det enkelt

Att utveckla samarbete

Att utveckla samarbete.

 • Problemet är problemet – inte personer eller organisationen.
 • Var öppen för möjligheten att någon vill något som inte har något att göra med orsaken till att han/hon är där.
 • Var klar över den potentiella skillnaden mellan samordningsmålet, dina mål för verksamheten och din organisations mål.

Grundtes

Grundtes - Not knowing position
Grundtes: Not knowing position

Gaby uppmanar till genuin nyfikenhet - inta en position då du inte vet någonting (not knowing position) - ställ frågor! Måste tro på att alla har miraklet inom sig. Lyssna, stanna kvar, ställ frågor och försök att förstå...

 • Den du möter äger sin förändring och utveckling.
 • Den du möter väljer själv vem hon/han delar förtjänsten med.
 • Vi leder till deras mirakel/mål.
 • Förändring är ett stadigvarande tillstånd.
 • Förändring är mer effektiv genom utveckling av resurser än fokus på problem.

Folk är mycket sensitiva på vad du gör. Visar du att du vill veta - så måste du vilja veta - det måste kännas äkta.

Övning - Stolt samverkan

Stolt samverkansövningInstruktion: Använd 30 sekunder och fundera över följande frågor:

 • När var du som mest nöjd med något du gjorde i samverkan?
 • Vad gjorde du annorlunda?
 • Vad gjorde det för skillnad för dem vi är till för?

Berätta därefter för varandra - i grupper om 2 eller 3.

Lösningsfokuserat lyssnande

Lyssna efter tecken på :

 • Styrkor
 • Resurser
 • Prestationer
 • Kvalitéer
 • Kompetens

Lösningsfokuserad metod

 • Mirakel
 • Skalor
 • Undantag
 • Skillnader

Mirakel och målfrågor

 • Om du går och lägger dig ikväll….?
 • Vad hoppas du på?
 • Vad skulle vi prata om här idag för att det skulle göra en skillnad för dig?
 • Vad ska vi göra här idag för att det här projektutfallet ska bli det allra bästa?
 • Vad ska vi prata om idag för att det ska göra en skillnad?

Skalor

Skalor

Skolor är alltid användbara. Fastna inte i att tänka "metod". Se personen framför dig och leta efter det som fungerar.

 • Var är du på skalan 1-10?
 • Hur har du lyckats komma dit?
 • Vad har det gjort för skillnad?
 • Vem har märkt det?
 • Var är du när du är nöjd?
 • Vad är det första som skulle hända som sa dig att du var på rätt väg?
 • Minus 25? Vad är det som gör att du inte är på minus 30?

Leta efter undantagen

 • Ger hopp om förändring
 • Minskar problem
 • Skapar nyanser
 • Skapar möjligheter

 • Finns det någon gång när det inte varit så?
 • Finns det någon gång det varit lite mindre så?
 • Så var gjorde du istället då?
 • Vad gjorde du mer, mer, mer..?
 • Vad gjorde det för skillnad?
 • Vem märkte?

Omformuleringar

Undvik ordet "inte".

 • Jag vill inte känna mig stressad
 • Jag vill inte att det ska bli konflikter i gruppen
 • Jag hoppas att inte deltagarna kommer oförberedda

Så hur vill du att det ska vara istället:

 • Jag vill känna mig lugn.
 • Jag vill att vi har ett gott samarbete i gruppen.
 • Jag hoppas att mötet blir till nytta.

Så om du inte var stressad... vad var du då?

Kom ihåg

Kom ihåg

 • Skratt tenderar att locka fram resurser snarare än brister.
 • Effektiva samtal är ofta roliga.
 • Roliga samtal är ofta effektiva.

Slutet på samtalet

 • Sammanfatta
 • Var överens om vad ni pratat om/ ‐ vad ni har bestämt
 • Ge beröm
 • Gör interventioner ‐ Beröm som leder till Miraklet

Och så några avslutande kloka ord:
"Om det går för långsamt….. Sakta ner!"

När du inte vet vad du skall göra se ut som om du visste och vänta in.När du inte vet vad du ska göra se ut som om du visste och vänta in.

Avslutning

Tack för en inspirerande dag.
Omfamning och applåder - Gaby och Ann-Kristin

Deltagarna var mycket nöjda med denna inspirerande dag som de placerade på plats 10 på en skala från 1-10 när Gaby återkopplade till vad deltagarna ville få med sig från dagen:
Nya verktyg - Inspiration - Boost - Goda exempel - Nya idéer - Praktiska ledarverktyg - Lite mod - Nå målet på ett konstruktivt sätt.

Och några avslutande reflektioner blev:

 • Hur användbar metoden är i flera sammanhang.
 • Hur små steg kan göra nytta.
 • Kraften i storytelling - Gabys inspirerande berättelser från sina erfarenheter av lösningfokus som förhållningssätt.
 • Deltagarnas engagemang i övningarna.

Vill du veta mer om Gaby Wallström eller komma i kontakt med henne, se:
Mirakelboxen

Dagens presentation:
Lösningsfokuserad samordning/samverkan med Gaby Wallström (pdf)

Utvecklande och inspirerande samtal

Samtalsövning Skvallra om bra saker.

Kompetensövning fyra personer.

Dagens arrangörer

 • Ann Åkerlund och Hanna Stålarv, Norra Västmanlands Samordningsförbund
 • Ann-Kristin Ekman, Samordningsförbundet Västerås
 • Linda Anderfjäll, Samordningsförbundet Västra Mälardalen
 • Sussan Öster, VITAL goodsolution

Dagens arrangörer
Sussan Öster, Ann Rilegård, Hanna Stålarv, Ann-Kristin Ekman. Linda Anderfjäll saknas i bilden.

 -