Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2016

Pass 1 - workshophållare:

Martin
Martin Larsson

Micke
Micke Thunblom

Pass 2 - workshophållare:

Sussan
Sussan Öster

 

 

Dokumentation från nätverksträffen 2016-08-29 med det lösningsfokuserade nätverket

Pass1 - Micke och Martin:
Alliansen i samtalet är avgörande för resultatet

Micke Thunblom och Martin Larsson arbetar mycket med lösningsfokus i skolan och delar här med sig av sina erfarenheter kring varför arbetsallians är avgörande i mötet med klienten/gruppen.

Micke och Martin inleder presentationen Alliansen.

Fundera över en klient eller en gruppMartin inledde med att ge deltagarna i uppgift att under presentationen fundera på en klient eller en grupp för att tillämpa de olika exemplen som han och Micke skulle gå igenom.

There is one way to see it and there is another way to see it

Martin
Steve de Shazer och Insoo Kim Bergs - grundarna av det Lösningsfokuserade förhållningssättet.

Utgångspunkter:

 • Vi tror att alla människor har resurser.
 • Vi fokuserar på det som fungerar.
 • Vi utgår ifrån att alla människor vill något.
 • Vi tror att alla människor har olika vägar att ta sig till målet.
 • Vi har tilltro till att människor har sina egna lösningar.

Viktigt att inse att säger man till människor vad de ska göra, så bryter man arbetsalliansen.

Faktorer vid förändring
85 % av förändringsfaktorerna hanterar vi via lösningsfokus.

Utvärderingsformulär - ett exempel

Utvärderingsformulär

Ledarskap

Martin berättar om ledarskap.
Martin betonade coachens roll att locka fram klientens lösning genom att sätta ord på små steg som leder till förändring och vikten av feedback på dessa små steg. Därmed kan en arbetsallians inledas.

Hjärnan ställer till problem för oss...

Vi har ungefär 70 000 tankar varje dag och mycket information sorteras dagligen. Vid förändringar behöver hjärnan skapa system för att processerna.

Confirmation Bias - Bekräftelsefelet

Vi söker information som bekräftar vad vi redan vet.

Exempelvis när en "stökig" elev diskuteras öppet i ett lärarrum, så blir det svårare för eleven att få hjälp med att förändra sitt beteende pga att lärarna runt om eleven lätt får samma uppfattning. Därför är det viktigt att i stället berätta om när eleven fungerar.

Attributionsfelet

I våra bedömningar av andra människor, bildar vi oftast felaktiga uppfattningar. Det vanliga är att vi lägger för stor vikt vid personliga egenskaper och för lite vikt vid situationens betydelse när vi söker efter orsaker till någons beteende.

Vad det gäller bedömningen av en själv, så är det oftast situationen med andra som gör att någonting går fel.

1. Identifiering av beteende - Vad händer?
2. Attribution - Varför händer det?

1. Identifiering av beteende - vad händer? 2. Attribution - Varför händer det?

Det är vanligt att vi letar avvikelser - när människor gör "fel".

Den centrala uppgiften enligt förhållningssättet

 • Leta efter resurser snarare än brister hos människor/organisationer.
 • Utforska den framtid som människan eller organisationen vill ha.
 • Utforska vad som redan händer i människans/organisationens liv som leder mot den önskade framtiden.

Uppgift: Vad har personen/gruppen som du tänker på för styrkor, resurser och goda egenskaper?

Deltagarna fick två och två berätta för varandra om sina tankar.

Feedback

Vi människor söker - "Är det här rätt?".

Feedback ger återkoppling till systemet i form av ny input vilket hjälper systemet/ individen att utvecklas.Feedback ger återkoppling till systemet i form av ny input vilket hjälper systemet/ individen att utvecklas.

Feedback och arbetsallians

Micke talaar om feedback.

Genom feedback uppmuntras ett beteende som man vill se mer av - leta efter steg! Upprepa - repetion är viktigt för inlärningen.

Feedback-loop

Martin ställde följande fråga till deltagarna:

På en skala mellan 0-10 var befinner ni er idag i er arbetsallians? Så vad finns som fungerar mellan 0 och den siffra du har satt?

Vad gynnar din klient att du petar in i systemet igen i form av feedback?

Ge din bänkgranne feedback på det som imponerar i hens process?


Pass 2 - Sussan Öster:
Vi tränar på det utvecklande lösningsfokuserade samtalet i olika roller!

I workshopen får deltagarna tillfälle att träna på coachande samtal samt få och ge evidensbaserad feedback.

Sussan inleder
Sussan inleder workshopen.

Fokus på att träna

 • det som fungerar i det lösningsfokuserade förhållningssättet och verktygen
 • faserna/elementen i den lösningsfokuserade modellen
 • ge feedback till coachen och den som blir coachad
 • att låta var och en vara expert på sig själv
 • att utforska och bygga vidare på detaljer i styrkor, resurser och det som fungerar.

Reflektion: Tillämpning i det egna arbetet med klienter, i samverkan och/eller inom organisationen.

Övning - Användbart mingel

Börja med att fundera över något som du upplever fungerar bra i ditt förhållningssätt och tekniker i dina klientsamtal, något användbart att fokusera på/göra… något som du gärna skulle delge en ny kollega på jobbet om du var mentor!

Mingelövning

Uppgift: Para ihop er två och två. Presentera dig med namn och var du arbetar och delge sedan en sak som fungerar bra i alla fall ibland (en till två minuter). Du som lyssnat ger en positiv återkoppling utifrån berättelsen.

Mingelövning

Avrunda och byt par!Byt… så att den andre berättar.

MingelövningMingla vidare… samma sak igen.

Kommentarer efter övningen:

 • Känns bra att få bekräftelse på det man gör - alla vill känna sig kompetenta.
 • Fick bra tips om vad som fungerat.
 • Bra att få tips på andras framgångsfaktorer - sedan kan jag själv välja att testa det som känns användbart.

Lösningsfokuserade samtal

Plattformsbild
Klicka på bilden för en förstoring.

 1. Plattform: Relation och uppgift! Vad skulle vara ett bra utfall från vårt möte? Vad har du viljan att ta tag i?
  Kompletteringr: Klienten måste känna motivation annars finns ingen förutsättning till förändring.
 2. Lösning/Önskad framtid: Hur skulle du vilja ha det/att det vore (istället)?
 3. Utforska och utveckla: Vad fungerar (delvis) bra? Resurser/styrkor/kompetenser hos klienten samt i nätverket kring klienten.
 4. Skala, signaler, steg: Var befinner du dig idag på skalan?

  Vad är det viktigaste konkreta lilla steget att börja med för att ta dig uppåt?

  Vad kommer att vara en signal för dig att det är lite bättre?

  Komplettering: Hur kommer andra att märka att du är närmare målet? Tag väldigt små steg. Prata om effekten av målet för att skapa inre motivation att ta nästa steg.
 5. Summering och styrkeåterkoppling
  Hjälp klienten att utforska detaljer - vi vet inte var lösningen finns. Det är klienten som är expert på sig själv.

Gruppövning: En Coach, en som blir coachad, en styrkedetektiv

Gruppövning

Temat för coachningen är att var och en av oss här idag vill fortsätta utvecklas i lösningsfokuserat förhållningssätt och tekniker…

Planering: Innan samtalet frågar styrkedetektiven coachen vad hon redan vet om vad som är viktigt i lösningsfokuserade samtal och vad hon vill fokusera på att göra i det här samtalet.

Genomförande: Samtalet startar sedan med att coachen frågar följande: Utifrån att du vill fortsätta utvecklas i det lösningsfokuserade förhållningssättet och teknikerna… hur skulle du märka, senare den här veckan eller nästa vecka, att det här samtalet var till nytta för dig? (ta hjälp av att fokusera på faserna/elementen och titta i frågebatteriet om du vill, improvisera och testa det du känner för…)

Under samtalet spanar styrkedetektiven extra efter det som coachen ville fokusera på, men också efter allt annat som verkar vara till nytta för den som coachas.

Avslutningsvis i samtalet ger coachen bekräftelser på några styrkor till den som coachats och ger, om det känns relevant, ett förslag till en idé som kanske kan vara till stöd för fortsatt utveckling.

Styrkeåterkoppling: Efter samtalet ger styrkedetektiven positiv återkoppling till coachen på det coachen gjorde som imponerade, kvalitéer eller förmågor att bygga samt en till två styrkor hos den som blev coachad.

Gruppövning
Fiktivt exempel: Klienten ska snart gå sin första utbildning inom LF och vill lära sig metoden och hur hen ska förhålla sig i samtalen. Coachen fångar upp, lyfter fram och sammanfattar klientens styrkor. Coachen är genuint imponerad över klinentens seriösa och öppna sätt att utmana sig själv, berätta om sina svagheter och utvecklingsområden. Coachen visar klienten tilltro till att det kommer att gå bra. Styrkedetektiven återkopplar.

Sussans sammanfattning av iakttagelser från gruppövningarna

Gruppövning

 • frekventa summeringar under samtalet
 • återkopplingar och beröm
 • kreativa frågor om vad andra skulle se dig göra (din vän/kollega)
 • tystnad och lugnt tempo
 • ett inbjudande kroppsspråk och leenden
 • skalfrågor och utforskande av noll till x (där x är lika med nuläget på skalan från noll till tio).
 • genuin detaljerad hjärtlig feedback
 • tydliga detaljerade beskrivningar till följd av utforskande frågor
 • tilltro till klientens styrkor
 • mod att använda - "vad mer-frågan"
 • intresse för de andras reflektioner i gruppen
 • finurlighet i att fråga om hur det skulle vara om det vore annorlunda
 • nyfiket modigt utforskande

"Vår uppgift som lösningsfokuserade coacher är att lyssna efter ledtrådar till lösningar efter att vi har ställt frågor som får klienten att upptäcka vad den vill (önskad framtid/lösningsscenatio). Vi utforskar också vilka styrkor och resurser som klienten har nu eller har haft tidigare och hjälper klienten att lägga märke till när saker är lite bättre i livet."

Sussan ÖsterAvslutning

Ann-Kristin och Ann

Ann-Kristin Ekman och Ann Åkerlund Rilegård tackar för en mycket givande dag och tipsar om nästa nätverksträff i lösningsfokus som kommer att äga rum 2017 - håll utkik här på vår hemsida om mer information.

Programmet

Presentationer

Kompletterande material

Referenser

Bokomslag Coachning Rätt och slätt - kärnan i lösningsfokuserad coachning.S. 36-37 i boken Coachning rätt och slätt - Kärnan i lösningsfokuserad coachning, Peter Szabó, Daniel Meier. Översättning av Sussan Öster. Mer informationen om boken kan du få via Sussan Öster.

 

Utgåva på engelska:
Coaching Plain and Simple, Bokus.com

 

Fördjupning/Länkar

Kontaktinformation

Om du har funderingar/tips om kompletteringar på ovanstående innehåll, kontakta oss gärna på mejl:

Linda Anderfjäll, Samordningsförbundet Västra Mälardalen
linda.anderfjall@koping.se

Ann Åkerlund Rilegård, Norra Västmanlands Samordningsförbund
ann.rilegard@fagersta.se

Sammanställning inklusive fotografering:
Christina Wallnér, No WaIT AB


Fler utbildningar och nätverksträffar

Kommande lösningsfokuserade utbildningar och nätverksträffar via samordningsförbunden i Västmanland presenterar vi här:
Kalender

 -