Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2017

Lena
Lena Bergquist - metodutvecklare, utbildare och föredragshållare.

 

 

 

 

 

Guldkornshäftet
Guldkornshäfte om existentiella frågor för lösningsfokuserade samtal.

 

 

Lösningsfokuserade samtal som stärker existentiell hälsa - Lena Bergquist

Vår existentiella hälsa – vårt förhållningssätt till oss själva, våra relationer och livet i "stort" – påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Det är hälsofrämjande för den enskilde personen att, då det är möjligt, välja det som skapar livsmening, hoppfullhet, tillit, harmoni och inre lugn samt sammanhang som är stödjande.

Inom vård, omsorg och många andra verksamheter finns möjlighet att främja dessa förhållningssätt genom ett bemötande som skapar upplevelser av god existentiell hälsa. Medvetenhet om vårt förhållningssätt, och möjlighet att välja nya sätt att se på livet, kan stärka vår självkänsla, öka copingförmågan och gör det lättare för oss att hantera stress.

Samtalskort

Samtalskorten om existentiell hälsa, skapade av teologie doktor Cecilia Melder och metodutvecklare Lena Bergquist, handlar om 8 dimensioner av existentiell hälsa och är inspirerade av WHO:s folkhälsoundersökningar som speglar den självskattade folkhälsan i världen.

Lösningsfokus som metod

Lösningsfokus som metod är ett utmärkt arbetssätt när man reflekterar kring de 8 dimensionerna av existentiell hälsa. Därför har Lena Bergquist, i samverkan med Sussan Öster, tagit fram ett arbetshäfte Guldkornshäfte – om existentiella frågor för lösningsfokuserade samtal. Arbetshäftet provas under våren på flera ställen i Västmanland och utvärderas innan de kommer att finnas tillgängligt senare under våren.

Verktygslåda - gruppövning

Existentiella aspekter

 • upplevelse av sammanhang som ger styrka och kraft
 • tillit som livskraft
 • meningen med livet på kort och lång sikt
 • känsla av helhet och balans
 • harmoni och inre jämvikt
 • upplevelse av förundran och fascination
 • förhoppning.

Lena

Lena gav deltagarna i uppgift att i grupp samtala om följande:

 • Leta efter lösningsfokus i Guldkornshäftet om existentiella frågor!
 • Vilka skalor uppfattar du som möjliga och använda?

Verktygslåda - frågor

Gruppsamtal kring guldkornshäftet.

Lena och deltagarna.

Här följer ett urval av svaren:

 • "Smart med de lösningsfokuserade frågorna för att samtala om när deltagaren känner att livet är hanterbart, om än till en liten, liten del."
 • "Det kan vara lämpligt att låta deltagaren prata om tillfällen tidigare i livet då det fanns tillit och hur han/hon gjorde då i vardagen."
 • "Skalfrågan kan användas på flera olika sätt, till exempel för att fråga om hur säker personen är på att saker och ting kan bli lite, lite bättre och vad det är som gör att personen sätter just den siffran (skillnaden mot noll)."
 • "Skalfrågan kan användas för att få deltagaren att måla upp en bild av sin 10:a, hur det kommer att vara när den känner att livet är meningsfullt till den grad som den tycker är tillräckligt bra."

Önskar du en introduktion i existentiella hälsofaktorer i vård/omsorg/stödverksamheter – kanske utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt - finns möjlighet till det.

Kontaktinformation

Lena Bergquist
lena.bergquist(at)sv.se
Arvfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland.


Text: Lena Bergquist
Sammanställning och foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 -