Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2017

Att öka motivation till all förändring:

Hanna
Det behöver bli bättre än det är nu.

Hanna
Det måste vara möjligt att nå dit.

Hanna
Det behöver vara lustfyllt/inspirerande under resan till den önskade förändringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna

- Låt inte rädsla att råka göra fel hindra dig att anta nya utmaningar! Har du empati, är nyfiken och ger ett respektfullt bemötande, finns det stora utrymmen för misstag.

”If you stumble, make it a part of a dance.”

Med motivationen som bränsle - integrationsarbete genom lösningsfokus med Hanna Stålarv

Hanna
"- I have no special talent. I am only passionately curious."
Albert Einstein


Största delen av min kunskap om integrationsarbete, har jag fått genom att vara uppriktigt nyfiken på människor egna upplevelser och tankar. Genom att aktivt lyssna på vad människor säger och tro att de är kompetenta nog att fatta beslut om sina egna liv, har jag förstått att jag inte har så mycket att komma med gällande goda råd och idéer.

Desto mer jag lär mig förstår jag att jag inte vet. Det som är viktigt att ha med sig i mötet med människor från olika sammanhang, är att vi alla har våra olika programmeringar om hur verkligheten upplevs. Vi föds alla lika, men strax efter detta börjar våra olika programmeringar styras efter förutsättningarna kring oss. Utifrån dessa fattar vi våra beslut och gör bedömningar om vad som är rätt och fel.

Det som känns rätt för mig idag, kan vara helt fel om 5 år då min hårddisk fått ny information. Så i grunden är vi alla, mer lika än olika. Våra program kan bara se lite olika ut. Jag tror därför att alla människor är motiverade, fast till olika saker. Det finns alltid förklaringar till att vi kan fastna och inte komma vidare.

Om det går för sakta behöver vi sänka farten och fundera över om det går för fort, om vi behöver göra något annat, eller om det är bra som det redan är.

Att öka motivation till all förändring:

 • Det behöver bli bättre än det är nu.
  Varför ändra på något som redan fungerar bra? Vi behöver utforska vinsterna i förändringen!
 • Det måste vara möjligt att nå dit.
  Om målen är för stora och känns oövervinnerliga, skapas bara en hopplöshetskänsla och rädslan för ett misslyckande ökar. Vi behöver bryta ner stora mål i små, små steg som känns nåbara!
 • Det behöver vara lustfyllt/inspirerande under resan till den önskade förändringen.
  Vi underskattar ofta vikten av att ha kul! Forskning visar att vi omedvetet först väljer uppgifter som är lätta och roliga. Sedan kommer det som är måsten och det svåra. Sist kommer det som är tråkigt. För att få till en hållbarhet under processen, behöver vi därför utforska vilka sätt som känns mest tillfredställande under resan mot vårt mål.

I mitt lösningsfokuserade förhållningssätt, lägger jag mycket av min tid i att bygga plattform. Jag gör att aktivt val att ge mycket utrymme till att skapa en trygg atmosfär där jag skapar allians med samtliga aktiva medspelare (exempelvis tolk och eventuella myndighetspersoner) i samtalet. Klienten är naturligtvis huvudpersonen, men en förutsättning för att hitta kärnan till motivation för den enskilda individen, är en prestigelös atmosfär där olikheter tillåts och traditionella synsätt får utmanas. Ytterligare guldkorn från det lösningsfokuserades samtalet är kraften i att lyfta synliga resurser. Varje människa har guld i sig och att sätta ord på det som blivit synligt, ger en otrolig motivationsboost.

Tips! Låt inte rädsla att råka göra fel hindra dig att anta nya utmaningar! Har du empati, är nyfiken och ger ett respektfullt bemötande, finns det stora utrymmen för misstag.

”If you stumble, make it a part of a dance.”

Text: Hanna Stålarv


Samtalsövning som engagerar

Samtalsövning tre och tre inom lösningsfokus
Välj en fråga (se nedan) - en ställer frågan, en berättar och en tittar efter resurser.

Bilda triader och intervjua varandra!

 • Berätta om ett tillfälle där du hade ett samtal där dina förantagningar var att det skulle bli svårt, men samtalet blev över förväntan lyckat!
 • Vad gjorde du då som vände den situationen?
 • Vad skulle du kunna göra ännu mer av för att hitta motivationen hos den enskilda individen och använda den som drivkraft till förändring?
 • Hur kommer du/andra att märka att du är på rätt väg?

Resursskvaller! Vilka egenskaper har blivit synliga som visar på att utveckling kommer att ske?


Foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 -