Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2017

Mi
Mi berättar om sina erfarenheter.

I mötet med djur och ett lösningsfokuserat förhållningssätt stärks ungdomar- Mi Tiefenthal

Mi Tiefenthal berättade hur hon och hennes kollegor på Samordningsteamet, Salixgruppen arbetar med lösningsfokus i grupp utifrån en djur- och natur understödd miljö.

De har under ett års tid använt denna metodik i en grupp för unga vuxna.

Mi inledde presentationen med att visa ett stämningsfullt bildspel från gården där djur och åtta ungdomar har umgåtts. De har träffat djuren en dag i veckan och jobbat med lösningsfokus i grupp en dag i veckan.

På gården möttes ungdomar, som alla hade en nyfikenhet och vilja att vistas med djur. Djuren som finns där har kommit från "trasiga" hem. Tanken var att ungdomarna framförallt skulle jobba med hästarna på gården, men det blev mycket mer än så. Hästen skulle välja människa och bilda ett team. Det var på den känslan som vi ville få och koppla ihop med lösningsfokus, berättar Mi.

Många ungdomar hade svårt att vistas i grupp, men med djuren så gick det lättare. Djur accepterar en som man är. Det tog ett par månader innan ungdomarna började prata med varandra. Från den dagen det skedde så kände de att de tillhörde en grupp och började kommunicera.

Alla ungdomar har sin egen planering, men man gör den i grupp. Att bli sedd och hörd och bygga på det som fungerar känns otroligt positivt.

Positiva effekter

Gruppen och varje individ individuellt har växt enormt. Ökad självkänsla och självförtroende som lett till att de vågar ta steg framåt i sina processer. De har i gruppen inspirerats av varandra och känt stöd i varandra.

Ungdomar möter djur.
Två gruppdeltagare var på plats och berättade om hur mötet med djuren och de andra gruppdeltagarna har stärkt dem.

Åhörarna - stort intresse att lyssna till My och ungdomarna.
Många intresserade kom för att ta del av Mi:s och ungdomarnas erfarenheter.

Kontaktperson

Mi Tiefenthal
Samordningsteamet, Salixgruppen på Malma Gård Salixgruppen är för unga vuxna 16-29 år. Hit kommer man genom ansökan eller som ”dörrknackare”.


Text och foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 -