Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2017

PatrikPatrik Norling är jurist/ekonom och diplomerad samtalscoach inom lösningsfokus. Arbetar nu som chefsjurist/enhetschef på Länsstyrelsen Värmland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You must observe ordinary behavior and be perfectly willing to use it
Milton Erickson

 

I guess my point again is around this point of ”essence”. When you start to look for the essence of (…) or brief therapy, you're always in danger of forgetting the "nonessential" stuff. You automatically point to something that is ”nonessential” when you say something is ”essential”. Automatically. And you're in danger then of sticking something into the ”nonessential” box that will prove, in the long run, to be just as ”essential” as anything else has been .
Steve de Shazer

 

As Wittgenstein says; "You've got what you've got, and that's all there is. Just take what you've got, no matter how incomplete and inconsistent and incoherent it appears. You've got what you've got.”
Steve de Shazer

 

”With both "hypothetical" stuff and "explanatory" stuff eliminated, theory too must be "set aside" which Wittgenstein says is difficult because it means that we have to accept that things are the way they are”
Steve de Shazer

 


Wittgenstein for dummies – eller hur vi gör det obegripliga begripligt - Patrik Norling

Patrik höll en presentation med titeln Wittgensteiin for Dummies.

Patrik Norling höll en mycket intressant föreläsning som omfattade Ludwig Wittgensteins (LW:s) historia, de viktigaste hållpunkterna i hans filosofi samt en bandad session av ett samtal mellan Patrik och en av hans klienter och hur den knyter an till LW:s teorier.

Föreläsningen blev en resa i tid och rum med film, musik, bilder och inspelade samtal - hela tiden varvat med historiska tillbakablickar och lösningsfokussamtal i närtid.

Att överföra tankar mellan varandra

Vi tar ofta språk och kommunikation för givet, trots att det ibland blir missförstånd. Men vid närmare eftertanke är det fascinerande hur vi med hjälp av språket kan överföra tankar mellan varandra. En person som undersökte hur detta är möjligt var österrikaren Ludwig Wittgenstein (1889-1951) en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer och stora tänkare.

Patriks intention med denna föreläsning var att göra det obegripliga med Wittgenstein något mer begripligt. Patrik visade på hur Wittgensteins idéer på många sätt påverkat och drivit utvecklingen inom lösningsfokus.

Ludwig Wittgensteins liv och gärning

Wittgenstein var professor i Cambridge och deltog i andra världskriget.
Patrik berättade bl.a. att Wittgenstein deltog i första världskriget och blev senare professor i Cambridge.

Ludwig föddes i Wien 1889 och växte upp i en mycket rik familj. Han publicerade bara en filosofibok, under tiden han levde, den 75 sidor långa Tractatus logico-philosophicus (1921). Boken skrev han klart när han satt i krigsfängelse under 1:a världskriget. Tre miljoner skrivna ord publicerades inte. Filosofiexperter har angett hans postumt utgivna Filosofiska undersökningar (1953) som 1900-talets viktigaste filosofiska bok. Wittgensteins ämnesområden var framför allt analytisk filosofi, till exempel matematikfilosofi, logik och språkfilosofi. Bertrand Russell beskrev honom som "det mest fulländade exempel jag känner till på vad man traditionellt uppfattar som ett geni, passionerad, djupsinnig, intensiv och dominerande".

Wittgenstein och Lösningsfokus

Vägen till LF från Wittgenstein -
Vägen till LF? Ludwig Wittgenstein, Milton Erickson, John Weakland, Steve Shazer

Den lösningsfokuserade modellen utvecklades ursprungligen av Steve de Shazer och hans fru Insoo Kim Berg och teamet vid Brief Family Therapy Cener i Milwaukee USA, på 1980-talet. De utgick från en bas som inkluderade influenser från terapeuter som Milton Erickson och John Weakland samt filosofer som Ludwig Wittgenstein - på så sätt växte den lö̈sningsfokuserade terapin fram.

Tractatus Logico-Philosophicus

Tractatus Logico-Philosophicus
Wittgensteins bok Tractatus Logico-Philosophicus - och vad i hela världen handlar den om?

Patriks intention med denna föreläsning var att göra det obegripliga med Wittgenstein något mer begripligt.

Wittgenstein skrev boken för att han ville lösa kommunikationsproblem vi människor har. Vi skapar bilder i huvudet av vad andra säger. Han ställde sig frågor som Hur vet vi att någonting är sant? Att det stämmer överens med verkligheten? Stämmer detta med hur det ser ut i mitt huvud?

Han sa sig söka "atomkärnan" i sanningen och när han skrev boken Tractatus Logico-Philosophicus så ansåg han att det var den enda boken som behövde skrivas inom filosofi.

Några citat ur boken

"Vi skapar bilder av fakta"
Tractatus 2.1

"Bilden är en modell av verkligheten"
Tractatus 2.12

"För att avgöra om en bild är sann eller falsk måste man jämföra den med verkligheten"
Tractatus 2.223

Gränserna för mitt språk utgör gränsen för min värld
Tractatus 5.6

Patrik förklarar:
Vårt språk sätter gränsen för hur vi uppfattar världen. Språket är vårt eget och individuellt.

Samtal mellan Patrik och klienten Karin

Vi fick följa ett videoinspelat samtal mellan Patrik och klienten Karin där Patrik växelvis pekade på detaljer i samtalet - hur samtalet byggdes upp och fortlöpte. Här följer en kort sammanfattning.

Patrik inleder sina klientsamtal med att presentera sig själv och förklarar hur samtalet går till (samtal 30-45 minuter, paus och därefter reflektioner). Han förklarar varför han alltid brukar spela in samtalet - på så sätt förankrar han att det är ok och att inspelningen fyller en funktion. Detta för att skapa förtroende och för att försöka skapa samma bild i huvudet på klienten som på sig själv.

"Vi skapar bilder av fakta
Tractatus 2.1

"Bilden är en modell av verkligheten"
Tractatus 2.12

Exempel på frågor som Patrik ställer i samtalen:

  • Har du varit i samtal förut?
  • Antag att samtalet här idag är till hjälp för dig. Hur skulle du märka det?
  • Vad är det som säger dig det?
  • Vad skulle du göra i stället?
  • Vad vill du ska vara annorlunda?
  • Vad har du försökt hittills?
  • Av allt som du har prövat - vad fungerar bäst?
  • Gör du? Hur då? (letar efter undantagen)
  • Vad vet du om dig själv som säger att det är möjligt att göra det...?

Wittgenstein skriver

"För att avgöra om en bild är sann eller falsk måste man jämföra den med verkligheten"
Tractatus 2.223

De tysta överenskommelserna för att förstå vardagsspråket är extremt komplicerade
Tractatus 4.002

”Lösningen på problemen i livet är att problemen försvinner”
Tractatus 6.521

Patrik pekar på vikten att observera det vardagliga, det som klienten säger, och att inte tillföra någonting annat. Tänk inte - observera! Var nyfiken på det som utelämnas och ställ frågor.

Tänk inte - observera.
Filosofiska undersökningar 66

När kan man säga att någon observerar? Så här: När en person intar en bra position för att beskriva vad han/hon lär sig av intrycken.
Filosofiska undersökningar ix

En jämförelse i nutid:
WYSIWYG (What you see is what you get).

Patrik upprepar det som klienten säger för att få bekräftat att de har samma bild. Patrik letar hela tiden efter saker som ibland är annorlunda (undantagen) som kan förstärkas.

Patrik letar efter beskrivningar i samtalet och inte efter förklaringar.

Alla förklaringar måste ersättas av beskrivningar."
Filosofiska undersökningar109

Vi gör misstaget att leta efter förklaringar när vi borde leta efter beskrivningar.
Filosofiska undersökningar 654

I slutet av samtalet tar Patrik upp mirakelfrågan och talar om skalor. Om en klient säger sig befinna sig på 6 av 10 (där 10 är bästa läget) kanske det är bra nog - behöver vi en förklaring?

”Språkspel”
Genom dialog med andra människor flyttar vi gränsen för vår värld.

Filosofiska undersökningar 7

Patrik menar att vi spelar språkspelet ”beskriva framtiden utan problem” genom att använda mirakelfrågan.

Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.
Tractatus 7

Avslutningsvis

Och alla som lyssnade noggrannt kan intyga att detta var en mycket intressant föreläsning väl värd tiden som gav mersmak att lära sig mer.

Avslutar här med ett citat av Ludwig Wittgenstein - en text han skrev i ett brev till Ludwig von Ficker (1919) som du får ta med dig och fundera över:
Mitt arbete består av två delar: Den ena är det ni läser i boken och den andra är allt jag inte har skrivit; och just andra delen är den som betyder något.

Fördjupning

Patrik Norlings presentation:
Wittgenstein for dummies – Eller hur vi gör det obegripliga begripligt (pdf, nytt fönster)

Läs gärna mer:


Sammanställning och foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 -