Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2017

Bengt

Bengt Starrin är är professor emeritus vid Karlstads universitet och krönikör i dags- och fackpress. Bengt har gett ut ett 30-tal böcker inom områden som folkhälsa, emotionssociologi, kvalitativ metod, empowerment, socialt kapital, arbetslöshet och utbrändhet.

"Utifrån min bakgrund i socialpsykologi och emotionssociologi betraktar jag det lösningsfokuserade arbetet som ett värdiggörande arbete – ett arbete som bland annat syftar till att finna vägar för att återupprätta och återerövra värdighet, skamfilat självförtroende och respekt."
Bengt Starrin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus på lösning - en socialpsykologisk och emotionssociologisk betraktelse - Bengt Starrin

Bengt Starrins ingång till lösningsfokus är dels via utvärderingen av Hälsocenterverksamheten i Västmanland och dels via hans intresse för begreppet empowerment. En rapport om arbetet på Hälsocenter i Västmanland är på gång.

Bengt bjuder upp till dans.

Det är inte alla föreläsningar som inleds med dans och avslutas med sång!

Så varför bjuder Bengt upp till dans? Jo, dansen var den första kommunikationsmetoden innan språket fanns. I dansen måste man vara här och nu - det är då man upplever mindfulness - man tänker inte på någonting annat. Dansen ligger honom varmt om hjärtat. Snart reser han till Buenos Aires för att förkovra sig i argentinsk tango.

LF - värdiggörande arbete

Utifrån Bengts bakgrund i socialpsykologi och emotionssociologi betraktar han det lösningsfokuserade arbetet som ett värdiggörande arbete – ett arbete som bland annat syftar till att finna vägar för att återupprätta och återerövra värdighet, skamfilat självförtroende och respekt. Denna föreläsning handlade mycket om hur vi använder orden.

Empowerment

Empowerment innebär att en individ ska känna att hen har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö - dvs. faktorer som påverkar hälsan. Empowerment är honnörsordet för alla socialarbetare och lösningsfokus sätter begreppet på plats.

Vad kan vi lära av Pippi Långstrump?

Bengt läser om Pippi och fröken Rosenblom.

Bengt inleder med att berätta om Astrid Lindgrens liv. Astrid föder ett "oäkta" barn vid 18 års ålder och lever ett fattigt och tufft liv. Livet lär henne vilka känslor skam medför. Känslor som Astrid motverkar i sina böcker i beskrivningen av Pippi.

Bengt läser ett kapitel ur boken Pippi Långstrump där Pippi möter fröken Rosenblom i ett klassrumsförhör. Pippi tar barnen i försvar på ett magnifikt sätt som bara Pippi kan.

Pippi lär oss
Pippi lär oss att uppmärksamma förtjänster och ignorera brister. Hon skapar trygga relationer och förmedlar ett sammanbindande språk. Hon utstrålar stolthet och är en gödningspridare och energigivare som ger dig emotionell energi.

Fröken Rosenblom uppmärksammar brister - ignorerar förtjänster, skapar otrygga relationer och förmedlar ett separerande språk, orsakar skam och rädsla. Hon är en ogräsbekämpare och energitömmare som tömmer dig på emotionell energi.

Emotioner - ett signalsystem

Vi kan inte fatta beslut om vi inte lyssnar till våra emotioner. Grundläggande emotioner är exempelvis rädsla, lycka, skam, stolthet, ilska.

 • Om fara föreligger (rädsla)
 • Om tillstånden i de sociala banden (skam, stolthet)
 • Om något står i vägen (frustration, ilska)
 • Om social förlust (sorg)
 • Om ogillande (äckel, avsky)
 • Om det allmänna tillståndet (lycka, förnöjd, intresse, belåtenhet, glädje)

De kyliga känslornas språk - separerande (avvisande) språk

Uppträda elakt, skamlöst, nedlåtande, nedvärderande, ignorerande, förlöjligande

 • ”Elderspeak” (Ålderistiskt) - Hur mår vi i dag då?
 • Predikande - Du skall... Du måste...
 • Hotande - Om du inte gör som jag säger så...
 • Dömande - Du är lat... Du är misslyckad...
 • Snokande - Vad är det där! Vad har du där!
 • Kategoriserande - Du är en sån där som inte tål kritik!
 • Skuld/Skam - Du är misslyckad! Det är ditt eget fel!

Separerande språk - Disempower(ing) "försvagande”:
beröva, ta ifrån, trycka ner, förödmjuka, kränka, mobba, klandra.

Det separerande språket medför:
Hotade, osäkra band - skam - ilska - energiförlust
vantrivel; ineffektivitet; stor omsättning på medarbetare; nedstämdhet; hälsorisker.

Ord

"Ett ord som en människa fäster sig vid
kan verka i oberäknelig tid.

Det kan framkalla glädje till livets slut,
det kan uppväcka obehag livet ut.

Ja, det påverkar livet på jorden.
Så slarva inte med orden!"

Underfund 1972 av Alf Henrikson

De varma känslornas språk - sammanbindande språk

 • Uppmuntrande - Vad roligt att du vill gå kursen!
 • Berömmande - Vad duktig du är!
 • Uppmärksamma - Jag ser på dig att du är ledsen...
 • Uppskattande - Jag är verkligen glad att du ville komma.
 • Aktivt lyssnande - Vad jag hör dig säga är att...
 • Förstående - Jag förstår mycket väl att du tycker så...
 • Öppna frågor - Vad är det som du önskar ska hända?

Sammanbindande språk - Empower(ing) ”stärkande”: uppmuntra, entusiasmera, berömma, möjliggöra, bemyndiga, makt/kraftgöra, befullmäktiga.

Det sammanbindande språket medför:
Säkra/trygga band - stolthet - energi!
trivsel; effektivitet; liten omsättning på medarbetare; glädje; hälsobefrämjande.

Lösningsfokus - ett förhållningssätt

Lösningsfokus - ett förhållningssätt - respekt, bekräftelse, värdighet, rolltagning

Bengt avslutar med att säga till publiken att ni är alla med och skapar värdighet för dem som haft en massa olyckor i livet - det är en enorm känsla att lyftas upp.

Avslutning

Sommarsången med text av Astrid Lindgren.
Föreläsningen avslutades med att vi alla sjöng Sommarsången med text av Astrid Lindgren.

Ann avtackar Bengt.
Ann Rilegård tackar Bengt och säger "Pippi ger sina vänner respekt och värdighet - hur vi använder orden är otroligt viktigt."

Fördjupning


Sammanställning och foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 -