Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2017

Carina berättar.

Carina Karlsson berättar om individuell coachning med reflektör.

 

Berättar om lösningsfokuserade samtal med tolk.

Malin Lorenzson och Viktoria Tselikis berättar om lösningsfokus med tolk och visar upp info-bladet där det står:

 • Tolken har inte alltid insikt i metoden.
 • Svårt att översätta rakt av.
 • Hur säkerställer man att klienten förstått?
  Vid ”fel svar”, är det tolken eller klienten?


 

 

Mini workshops: LF på kontoret - LF i klientarbetet - Smartare steg till självförsörjning - Individuell coachning med reflektör - Lösningsfokus med tolk

Sprudlande aktivitet bland alla deltagare.

Mini workshops var en populär aktivitet under tisdagens LF- konferensdag, där man fick gå mellan fem stationer och lyssna till det man var intresserad av. Susanne Moëll, Bengt Danielsson, Carina Karlsson, Susanna Lekaj, Malin Lorenzson och Viktoria Tselikis fanns på plats för att berätta om sina erfarenheter.

1. Lösningsfokus i klientarbetet

Susanne berättar om lösningsfokus i klientarbetet.
Susanne Moëll berättar om lösningsfokus i klientarbetet.

Så här gjorde vi

Vi har utvecklat systematiskt klientarbete om att träffa prioriterade klienter varje månad. Vi har samtalsfrågor så som:

 • Vad behöver komma ut av det här mötet för att det ska vara till nytta för dig?
 • Av allt som du gjort under den här perioden, vad är du mest nöjd med?

Konceptet bygger på det positiva förantagandet att människor vill och kan nå någon form av självförsörjning.

Skillnaden blev:

För socialsekreteraren:

 • Att ha en gemensam målbild att utgå ifrån.
 • Utgå från klientens livssituation. Att ta ett steg i taget för att komma vidare.
 • Klienten får själv bygga sina lösningar.

För klienten:

 • "Det här är första gången jag blir tagen på allvar."
 • "Jag får uttrycka mig själv."
 • "Jag får ta makten över mitt eget liv."
 • "Jag känner att ni respekterar inte bara de svårigheter jag har gått igenom, utan även min rätt att hitta min egen väg ut ur dem."

Kontaktuppgifter:

Susanne Moëll, socialkontor ekonomi Västerås, susanne.marie.moell(at)vasteras.se


2. Lösningsfokus på kontoret

Susanna berättar.
Susanna Lekaj berättar om lösningsfokus på kontoret.

Så här gjorde vi

Lösningsfokusgruppen består av personer från olika team på kontoret och träffas cirka en gång per månad. Syftet med gruppen är att väcka intresse, inspirera och sprida kunskap om lösningsfokus.

Målet är att det vi gör ska vara till nytta såväl för personal som klienter. Vi genomför olika aktiviteter/projekt som efteråt utvärderas för att se om de varit till nytta.

Skillnaden blev

 • Ökad kunskap om lösningsfokus som metod inom gruppen.
 • Ökad nyfikenhet och kunskap, samt ökat intresse för lösningsfokus på kontoret.
 • Ett levande arbete med att utveckla hur vi använder lösningsfokus i möten såväl med klienter som medarbetare och samarbetspartners.
 • Ett utvecklingsarbete omkring utvärdering av hur vi ska utvärdera de olika aktiviteterna är på gång.
 • Vi blir inbjudna till andra enheter för att genomföra olika aktiviteter.

Kontaktperson

Susanna Lekaj


3. Individuell coachning med reflektör

Carina berättar.
Carina Karlsson berättar om individuell coachning.

Så här gjorde vi

Vi arbetade två och två med ”traditionell” LF-coachning: en coach och en resursdetektiv vid varje coachning, och använde oss av ORS & SRS vid varje möte.

Målgrupp: Klienter som haft försörjningsstöd under en längre tid, som inte ”kommer vidare”.
Målet var att klienterna ska komma ett litet steg vidare på vägen mot självförsörjning, att utforska vad som fungerar bra och att ge feedback på detta.

Skillnaden blev

För socialsekreteraren:
En ökad insikt om klientens vardag, livssituation samt dennes resurser och styrkor.

För klienten:
Större engagemang i sin egen planering, då det är personen själv som styr. Flera har uttryckt att de känner sig stärkta av att fokus ligger på resurser och styrkor snarare än problem.

Kontaktuppgifter

Carina Karlsson, socialkontor ekonomi Västerås, carina2.karlsson(at)vasteras.se


4. Smartare steg till självförsörjning

Bengt berättar.
Bengt Danielsson berättar om smartare steg till självförsörjning.

Så här gjorde vi

Målgrupp: Började med somaliska kvinnor, har nu utökats till andra språkgrupper av båda könen.

Syfte: Att klienterna ska hitta sina egna resurser för att upptäcka sin väg framåt och mot egen försörjning.

Metod: Lösningsfokuscoachning i grupp.

Skillnaden blev

 • Skillnaden för våra klienter har blivit att många hittar sin vilja och större motivation.
 • Det händer mer, många klienter kommer vidare mot verksamheter, utbildningar och jobb.
 • Personerna som deltar i gruppen utvecklas och upptäcker saker om sig själva, hittar egna krafter och egna vägar.
 • Citat från en deltagare ”När jag kom hit trodde jag inte att jag kunde jobba. Nu vet jag att jag kan.

Kontaktuppgifter

Bengt Danielsson, socialkontor ekonomi Västerås
bengt.danielsson(at)vasteras.se


5. Lösningsfokus med tolk

Berättar om lösningsfokus med tolk.
Malin Lorenzson och Viktoria Tselikis berättar.

Diskussion:
att ha ett lösningsfokuserat samtal med tolk

I vårt dagliga arbete har vi många kontakter och samtal med människor som talar andra språk än svenska vilket innebär att vi behöver använda oss av tolkar som ett verktyg i våra lösningsfokuserade samtal. Detta ställer vissa krav på oss som samtalsledare och några av de problem vi mött på vägen är bland annat att:

 • Tolken har inte alltid insikt i metoden.
  Många gånger möter vi tolkar som inte är medvetna om vad ett lösningsfokuserat samtal är, och för en del tolkar är samtalet tillsammans med oss deras första kontakt med metoden. Hur kan vi underlätta i dessa situationer för tolken? Är det lämpligt att använda ett lösningsfokuserat samtal i dessa situationer?
 • Svårt att översätta rakt av.
  Det finns en ofantligt stor mängd olika språk och dialekter, vilket gör tolkningen en utmaning i sig redan som det är. Hur säkerställer vi som samtalsledare att översättningen blir korrekt utifrån vad vi syftar ta reda på? Är detta ens möjligt?
 • Hur säkerställer man att klienten förstått?
  Hur vet vi som samtalsledare att klienten har förstått vår fråga? Vid ”fel svar”, är det tolken eller klienten som inte förstått frågan?

Kontaktuppgifter

Victoria Tselikis, socialsekreterare Västerås stad
victoria.tselikis(at)vasteras.se


Fördjupning


Sammanställning och foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 -