Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2017

Riitta
Riitta Högberg, Försäkringskassan

 


Gunilla och Katja
Gunilla Forslund och Katja Tornberg, Försäkringskassan

 

Mitt val - en arbetsförberedande insats med Gunilla Forslund, Riitta Högberg, Katja Tornberg, Maria Hedman

En gemensam metodutveckling av lösningsfokus (LF) i grupp. Projektet har genomförts i samarbete med Samordningsförbundet Västerås, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen under 2016.

Presentation av Mitt val.

Syftet med projektet var att skapa bättre förutsättningar för långtidssjukskrivna att lyckas i en övergång till arbetsmarknaden och att förkorta tiden i sjukförsäkringen.

Mitt val mellan arbete, utbildning och annan aktivitet.

Projektet skulle förstärka insatserna i kommande val, och framför allt det i förstärkta samarbetet, som skulle bli mer effektivt och därigenom avhoppen färre.

Projektet skulle också stödja deltagarna genom en lösningsfokuserad metodik och gruppdynamik, att göra ett eget val för sin fortsatta rehabilitering.

Projektets mål var att förkorta tiden i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och att fler skulle hitta långsiktiga lösningar för att komma ut i arbete eller studier. Färre skulle också återvända till sjukförsäkringen efter utskrivning från det förstärkta samarbetet som ett resultat av en misslyckad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Efter genomförande av de fem grupperna i Mitt Val har 75 % av deltagarna gjort en planering som innebär fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering eller att bli arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 39 % har valt att gå in i det förstärka samarbetet, 31 % har valt samordningsförbundet Västerås samordningsteam som nästa steg, 25 % behövde fortsatt medicinsk rehabilitering eller utredning och bedömdes inte kunna tillgodogöra sig arbetslivsinriktad rehabilitering, 2,5 % anmälde sig friska och 2,5 % gjorde plan för återgång hos ordinarie arbetsgivare.

Gruppdynamiken har varit en stor del av det goda resultatet. En blandning av ålder, kön, diagnoser och etnicitet har troligtvis bara förstärkt resultatet positivt. Handledarnas engagemang och den metodutveckling som varit en del under projektets gång har bidragit till att projektet nu kommer att implementeras i ordinarie verksamhet.

Text: Riitta Högberg, projektledare

Mitt val
Riitta Högberg, projektledare och handledarna Gunilla Forslund, Katja Tornberg (Försäkringskassan) samt Maria Hedman (Arbetsförmedlingen)


Samtalsövning med klient - Walking Scale

Handledarna Gunilla och Katja visade hur ett samtal kan gå till när de använder sig av en sk. Walking Scale.

Skala: 0 när du mådde som sämst 10 önskat läge

Stå på din nolla på din walkiing scale.

Stå på din 0 och titta mot din 10, gå dit.

Walking scale - samtalsövning inom lösningsfokus
Hur känner du då? Vad gör du annorlunda?
Hur märker andra att du är på din 10:a?

Hitta din siffra du är på idag, ställ dig där och titta mot din 0:a.

Walking scale - titta mot din nolla.
Hur har du tagit dig till siffran du står på idag?
Vilka resurser/styrkor/egenskaper har du idag?

Ta ett steg framåt, litet eller stort.

Ta ett steg fram.
Hur känner du då? Vad blir annorlunda?

Titta mot din 10:a!

Titta mot din 10:a på din Walking scale.
Behöver du nå dit? Eller vad är tillräckligt bra?


Fördjupning

Riitta Högbergs presentation:
Mitt Val - En arbetsförberedande insats, ett samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (pdf 1,2 MB, nytt fönster)Sammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 

 -