Fontänhus

Vad finns för intresse för att fortsätta diskussionen om fontänhus i Länet? Det önskar vi få svar på. Vi bjuder in till ett förutsättningslöst möte för att möte er.

När?

Sveriges Fontänhus Riksförbunds hemsida

Måndagen den 3 april kl 13.00

fkdkkfakfkkdkfkdfkdfkdjajfkdfjkdkkdfjafa, fjdkkdaödfjefaödlfaf,fjdaökdjfdaöjdöadkjjfddlfkakdjfkdaf,jdjfdjfadjkdkkdkkdkdkjfaökd

Hur?

fdakdfdkfklajhfkdlakjföajfkdjfkdjafkjd dkfjkalf dkfjkalf fjdkaf jfkdaf kfdlllkdkd

Var?

Västerås Slott, solgatan 5.

Vi bjuder på fika.