Hoppa till textinnehållet - Hoppa till kalendariumet -  - 
Startsida för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 

Västmanlands län Norra Västmanlands samordningsförbund - klicka för mer information. Samordningsförbundet Västra Mälardalen - Klicka för mer information. Samordningsförbundet Västerås - Klicka för mer information.

 

 

Välkommen till Samordningsförbunden i Västmanlands län!

Västmanlands län är organiserad i tre samordningsförbund:

Samordningsförbunden i Västmanland är en arena för gemensamma beslut, finansiering och utvecklingsarbete inom rehabiliteringsområdet för myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland. Genom en enklare och mer effektiv organisering av gemensamma rehabiliteringsinsatser hoppas vi tillsammans nå målet att individer med behov av stöd från flera myndigheter ska få de bästa förutsättningar för ett självständigt och gott arbetsliv.

De tre samordningsförbundens loggor. Norra Västmanlands samordningsförbund Samordningsförbundet Västerås Samordningsförbundet Västra Mälardalen

 -