Hoppa till textinnehållet - Hoppa till kalendariumet -  - 
Startsida för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 

Västmanlands län Norra Västmanlands samordningsförbund - klicka för mer information. Samordningsförbundet Västra Mälardalen - Klicka för mer information. Samordningsförbundet Västerås - Klicka för mer information.

 

 

Välkommen till Samordningsförbunden i Västmanlands län!

Västmanlands län är organiserad i tre samordningsförbund:

Samordningsförbunden i Västmanland är en arena för gemensamma beslut, finansiering och utvecklingsarbete inom rehabiliteringsområdet för myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland. Genom en enklare och mer effektiv organisering av gemensamma rehabiliteringsinsatser hoppas vi tillsammans nå målet att individer med behov av stöd från flera myndigheter ska få de bästa förutsättningar för ett självständigt och gott arbetsliv.

FINSAM

 

Vid fotografering för bilder till den gemensamma samordningsförbundens webbplats har vi som rutin att be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden kommer att användas. Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen och inte vill vara med på bild, så vill vi gärna att du kontaktar oss. Skicka ett e-postmeddelande till respektive förbundssamordnare (välj ovan eller nedan) med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns så tas bilden bort från webbplatsen.

De tre samordningsförbundens loggor. Norra Västmanlands samordningsförbund Samordningsförbundet Västerås Samordningsförbundet Västra Mälardalen

 -