Kategorier
Utbildningar

Utbildningar våren 2022

Under våren 2022 genomför Samordningsförbunden i Västmanland en utbildning ”Lösningsfokuserat ledarskap”. Håll utkik – mer info kommer inom kort!”

Kategorier
Nyheter

Nya gemensamma hemsidan klar

Nu är den nya gemensamma hemsida för Samordningsförbunden i Västmanland klar! Här hittar du information om kommande länsgemensamma insatser och aktiviteter, men också och dokumentation från redan genomförda insatser. Du hittar också kontaktuppgifter till de lokala samordningsförbundens fina hemsidor

Kategorier
Nyheter

På gång

Om du söker länsgemensamma utbildningar som bland annat handlar om GrönKvist eller Lösningsfokus, så hittar du dem under sidan
Kalender

Kategorier
Nyheter

Fontänhus – något för Västmanland?

Vad är Fontänhus?

Fontänhus är en modell för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa. Här kan människor utveckla sina friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna i Fontänhuset deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.

Studier visat att Fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram. Studier visar också att behovet av sjukhusvård och sociala insatser minskar, och fler hittar vägar till arbete och studier.

Läs mer: Vi skapar mening och bryter isolering – Sveriges Fontänhus Riksförbund

Vilka förutsättningar finns för Fontänhus i Västmanland?
En förstudie på gång!

I Västmanland, liksom i många andra delar av landet, ser vi tecken på att den psykiska ohälsan ökar.  Det har börjat spira ett intresse för Fontänhusmodellen och de tre Samordningsförbunden i Västmanland låter därför genomföra en förstudie om förutsättningarna för ett eller flera Fontänhus i länet.

Förstudien pågår mars-augusti 2021, och Lena Bergquist på Studieförbundet Vuxenskolan har fått uppdraget. Under våren och sommaren kommer flera mötesplatser arrangeras där intresserade får mer kunskap om modellen och också följa arbetet med förstudien.

Under sidan Fontänhus kan du följa utvecklingen.