Zoominformation för lösningsfokusutbildning

Alla utbildningar i Lösningsfokus har växlats över till Zoom. Noggranna uppföljningar har visat att deltagarna är mycket nöjda med utbildningsupplägg och genomförande.

Vi hjälps åt i detta genom att vi förbereder innehållet noggrant och vi är tacksamma för att du och övriga deltagare förbereder och testar så att Zoom fungerar inför utbildningsstart.

Introduktion till Zoom

Du loggar in enskilt och deltar från en egen dator, inte flera kollegor framför samma skärm, eftersom vi kommer att växla mellan storgrupp, smågrupper, parvis coachning och att skriva och reflektera enskilt i chatten.

För att underlätta för dig och att alla i gruppen får en smidig start rekommenderar vi att du innan mötet installerar programvaran Zoom (gratis) på din dator. Via följande länk kan du ladda ner programvaran (download) samt testa din utrustning:
zoom.us/test

Vi vet att vissa verksamheter inte kan ladda ner Zoom på sina jobbdatorer. Om så är fallet för dig så kanske du vill använda din smartphone, läsplatta eller din privata dator.

Det går även att ansluta till mötet genom att klicka på länken ”Join Zoom meeting” i inbjudan du får via mejl eller klistra in länken direkt i din webbläsare, till exempel Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari utan att ha laddat ner Zoom-programvara innan. Dock fungerar inte alla funktioner i Zoom lika bra då.

Om du använder surfplatta eller smartphone behöver du ladda hem gratis-appen ”Zoom Cloud Meetings”.

Kontaktinformation

Om du har frågor om Zoom, kontakta utbildare
Sussan Öster
sussan@goodsolution.se


Kommande lösningsfokusutbildningar

Information om kommande lösningfokusutbildningar via Samordningsförbundet Västmanland hittar du via länken:
På gång